HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningCircusterrein ontruimd na vragen Stadspartij

Circusterrein ontruimd na vragen Stadspartij

circusterrein 1.jpgHet bouwterrein op het circusterrein, nabij de Botterstraat, wordt binnen twee maanden ontruimd. Dat heeft het college van B&W van Purmerend laten weten in een brief aan de gemeenteraad. In januari 2009 stelde de Stadspartij vragen over het onrechtmatig gebruik van het circusterrein. Naar aanleiding van deze vragen stelde het college de Stadspartij in het gelijk, na in eerste instantie de Stadspartij een feitelijk onjuist antwoord te hebben gegeven. Het college heeft toegezegd het terrein voor 31 maart te ontruimen.

De afgelopen tijd is het voormalig circusterrein in gebruik geweest als (tijdelijke) opslag voor bouwmaterialen ten behoeve van onder andere bestratingwerkzaamheden in Purmerend. Dit terrein is de enige geschikte en beschikbare locatie hiervoor bevonden. Het college heeft het Circusterrein gebruikt in verband met efficiëntie. "Als een bedrijf of burger daar vanuit gaat handelen kan dit zeker niet op goedkeuring van de gemeente Purmerend rekenen", laat de Stadspartij weten. "Dan volgt, zoals het hoort, handhaving op de regels die zijn gesteld. Juist ter bescherming van de burgers en zijn omgeving is deze zaak door de Stadspartij aan de kaak gesteld. Dat er dan nu eindelijk volgens de letter van de wet gehandeld is, dat lijkt de Stadspartij dan ook logisch en zoals het een behoorlijk bestuur betaamt."

Het college zegt nu het volgende:

‘De werkwijze en procedure die hierbij werd gevolgd, is, alhoewel vanuit praktisch oogpunt bezien efficiënt, niet volgens de letter der wet. De werkwijze wordt hier echter al sinds jaar en dag toegepast, voornamelijk bij het tijdelijk plaatsen van voorwerpen op de weg, door burgers en ondernemers. Door een vergunning op grond van artikel 13 APV te verlenen, in plaats van het volgen van een tijdrovende procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, worden de administratieve lasten, kosten en proceduretijd beperkt gehouden. Dat geldt uiteraard in incidentele gevallen ook voor de gemeente zelf.’

Gelet op de duur van het gebruik van het circusterrein en het feit dat de omwonenden overlast ervaren heeft het college vastgesteld dat deze werkwijze hier beter niet gehanteerd had kunnen worden. Het college heeft in dat kader derhalve besloten het gebruik van het circusterrein te beëindigen. De burgemeester kan zich vinden in deze aanpak. Omdat het gebruik wordt beëindigd, ziet de burgemeester geen noodzaak om de vergunning in te trekken. Voor 31 maart zal het terrein worden ontruimd.

Het college zal op een later moment de gemeenteraad voorstellen in welke gevallen we artikel 13 van de APV willen toepassen. Hierbij zal tevens aansluiting worden gezocht bij het bepaalde in de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter zake (tijdelijke) vrijstellingen van het bestemmingsplan.

De Stadspartij stelt met voldoening vast dat het college het verkeerde handelen nu recht gaat zetten. "Dat is winst voor de bewoners van de Botterstraat en omgeving", laat Ernst Ankersmit (Stadspartij) weten. "Tegelijkertijd ontbreekt in de beantwoording van het college, ten aanzien van het in eerste instantie verdoezelen van het illegale handelen, een verklaring of een excuus."

Ruimtelijke Ordening artikelen