HomeNieuwsAlgemeen BestuurCAO akkoord ambtenaren, Purmerend ontsnapt aan staking vuilophalers

CAO akkoord ambtenaren, Purmerend ontsnapt aan staking vuilophalers

afvalbergstaking
Purmerend dreigde volgende week compleet te vervuilen. De Purmerendse vuilnisdienst dreigde dinsdag en woensdag te gaan staken. Dit in navolging van hun Amsterdamse en Utrechtse collega’s. VNG en bonden hebben echter vrijdagavond een principeakkoord bereikt over een tweejarige Cao. De staking gaat dus op het nippertje niet door!

De Cao biedt koopkrachtbehoud en werkzekerheid. Partijen leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterban.

Koopkracht
Voor de duur van de Cao wordt de koopkracht gegarandeerd. Werknemers ontvangen dit jaar eenmalig 1,5%. Daarnaast wordt de eindejaarsuitkering in 2010 en 2011 verhoogd met telkens 0,5%. Verder wordt het salaris in 2011 verhoogd met 0,5%. Voor de lager betaalden wordt de bodem in de eindejaarsuitkering verhoogd van 836 euro naar 1750 euro.

Werkzekerheid
Werkzekerheid is voor werknemers in tijden van economische crisis van groot belang. Daarnaast is, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt en de continuïteit van bedrijfsvoering, ook op de lange termijn, een zorgvuldig personeelsbeleid belangrijk. ‘Geen gedwongen ontslagen’ is daarom het uitgangspunt.

Samenhangend pakket
Het pakket bevat naast afspraken over koopkrachtbehoud en werkzekerheid, ook afspraken over het terugdringen van het aantal externen, het tegengaan van agressie en geweld, levensfasebeleid, het bevorderen van de inzetbaarheid en het verbeteren van de balans werk/privé. Kortom een samenhangend pakket van maatregelen gericht op langer, gezond en met plezier doorwerken.

Algemeen Bestuur artikelen