HomeNieuwsVeiligheidCameratoezicht uitbreiden en live uitkijken?

Cameratoezicht uitbreiden en live uitkijken?

cameratoezicht.jpg
Wijziging van de Gemeentewet maakt het noodzakelijk dat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt over het al dan niet voortzetten van cameratoezicht op de Koemarkt en omgeving.
In 2004 is het huidige cameratoezicht ingevoerd.

Als besloten wordt tot voortzetting zal tevens moeten worden bepaald in hoeverre de raad de burgemeester machtigt tot het plaatsen van camera’s. Het huidige systeem voldoet technisch nog steeds en werkt uitstekend, althans zoals het is ingericht.

De waarde van het systeem lijdt onder de beperking dat het niet live wordt uitgekeken. Het systeem leent zich zonder meer voor uitbreiding met meer camera’s in het aangrenzend gebied. En voor de toevoeging van geluidsdetectie en van groter bewaarcapaciteit in de uitkijkcentrale in het politiebureau Waterland.

Indien de raad besluit tot voortzetting van het cameratoezicht, dan komt in 2009 aan de orde of en in welke mate het systeem moet worden uitgebreid. Daarbij komen de optie live uitkijken en uitbreiding in de richting van poppodium P3 aan de orde. In de voorjaarsbegroting van 2010 kunnen dan de financiële consequenties worden meegenomen. In het raadsforum Algemene Zaken (AZ) van 11 december a.s. komt een evaluatie en een voorstel tot voortzetting aan de orde.

Veiligheid artikelen