HomeNieuwsEconomieBurgemeesters Zaanstreek Waterland hijsen stormbal over voortbestaan bedrijven

Burgemeesters Zaanstreek Waterland hijsen stormbal over voortbestaan bedrijven

Extra markt Purmerend
foto Stadspartij


Namens burgemeesters in de regio Zaanstreek-Waterland heeft burgemeester Don Bijl een alarmerende brief aan het kabinet gestuurd.In de brief wordt gepleit om op de kortst mogelijke termijn te komen met een realistisch houvast voor alle sectoren met daarin maatregelen die op verantwoorde wijze verruiming geven aan de bedrijfsvoering van al die ondernemers en verenigingen die met de nodige veiligheidsmaatregelen het maatschappelijke leven dienen en de maatschappelijke overdruk kunnen verlichten.

Hieronder de volledige brief.

Aan de Minister-President, leden van het kabinet
Ministerie van Algemene Zaken
Postbus 20001
2500 EA ‘S-GRAVENHAGE
Purmerend, 13 januari 2022

Geachte heer Rutte, leden van het kabinet,

Uw zojuist beëdigde kabinet staat voor grote maatschappelijke opgaven, waaronder de aanpak van de coronacrisis. Dagelijks zijn wij over de gevolgen van deze crisis in gesprek met onze inwoners, ondernemers, culturele- en sportinstellingen, en andere verenigingen. In Zaanstreek-Waterland merken wij onder andere dat onze ondernemers (incl. horeca, cultuur, evenementen) zich grote zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf. De beperkingen voor sport en culturele voorziening raken het fysieke en mentale welzijn van onze inwoners. En het zijn juist deze ondernemers en verenigingen
die onze gemeenten aantrekkelijk houden om te wonen, werken en winkelen.

De huidige lockdown raakt onze ondernemers opnieuw hard. Juist de decembermaand was erg belangrijk voor hun jaaromzet. Wij maken ons daarom ernstig zorgen over de gevolgen van deze sluiting. Het is ook niet de eerste sluiting waarmee onze ondernemers te maken hebben. De stapeling van kosten en inkomstenderving is voor velen intussen zo hoog opgelopen dat men vreest voor bedrijfsbeëindiging of faillissement. Het resultaat hiervan is een minder aantrekkelijk winkelaanbod, leegstand in winkelcentra en forse maatschappelijke en emotionele schade, ook op de langere termijn, voor iedereen.

Hoewel de gemeentebesturen van Zaanstreek-Waterland zich samen met onze
ondernemers en verenigingen verantwoordelijk voelen voor het naleven van de
coronamaatregelen, maken wij ons echter wel zorgen over het afnemende draagvlak voor deze maatregelen onder onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Ondernemers zien met lede ogen toe dat lokale online aankopen afnemen, uitstapjes om te winkelen in het buitenland worden gedaan, groothandels voor bijna iedereen open zijn en op fysieke én digitale warenmarkten niet-essentiële producten wél worden verkocht. Ook de
verhouding van veilig winkelen tussen de als essentiële en niet-essentiële aangemerkte winkels raakt in hun ogen zoek. Bovendien ervaren de ondernemers pijn dat een beeld wordt geschapen dat ze ruimhartig gecompenseerd worden, terwijl er nog hoge kosten voor elke ondernemer resteren. Wij voelen ons als gemeenten gesterkt door de oproepen van VNO-NCW, MKB Nederland, en Koninklijke Horeca Nederland.

Voor de korte termijn pleiten wij daarom voor;

  • veilig winkelen in alle winkels, zoals dat eerder was toegestaan met onder meer een afsprakensysteem, mondkapje en 1,5 meter.

  • Daarnaast zullen ook andere sectoren(sport, cultuur, horeca etc.) die nu gesloten zijn, weer open moeten. Winkels, bioscopen, concertzalen, theaters, sportfaciliteiten, cafés en restaurants hebben zich eerder innovatief getoond om een veilige toegang in deze tijd mogelijk te maken. Wij hopen dat uw kabinet dit samen met de brancheorganisaties kan uitwerken en vertalen in nieuwe maatregelen die passend zijn in deze langdurige pandemie.

  • Openstellen van onderwijs en sport.

Voor de lange termijn;

  • is een duurzaam perspectief en houvast nodig. Zolang de pandemie zich nog laat gelden, begrijpen wij dat er maatregelen nodig zijn om de schadelijke effecten hiervan te minimaliseren. En dat vereist een nieuw concept waarbij inwoners, horeca, cultuur, sport, kappers en vergelijkbare dienstverleners, middenstanders en tal van andere activiteiten in onze gemeenten op een zo veilig mogelijke manier verder

Wij verzoeken u om op de kortst mogelijke termijn te komen met een realistisch houvast voor alle sectoren met daarin maatregelen die op verantwoorde wijze verruiming geven aan de bedrijfsvoering van al die ondernemers en verenigingen die met de nodige veiligheidsmaatregelen het maatschappelijke leven dienen en de maatschappelijke overdruk kunnen verlichten. Dat er ook ondernemingen en verenigingen zullen zijn die
niet aan dergelijke voorschriften kunnen of willen voldoen, is ons ook duidelijk. Maar dat valt beter uit te leggen dan de te sterk generieke maatregelen van dit moment.

De gemeenten in Zaanstreek-Waterland zijn bereid met u samen te werken aan een dergelijk duurzaam toekomstperspectief.

Hoogachtend,

namens de Colleges van Burgemeester & Wethouders van Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

D. Bijl

Waarnemend voorzitterExtra markt Middenbeemster
Foto Stadspartij

 

Economie artikelen