HomeNieuwsVerkeer en VervoerBrugdek Melkwegbrug wordt verbeterd

Brugdek Melkwegbrug wordt verbeterd


De Melkwegbrug is in 2012 opgeleverd en is de fiets- en voetgangersverbinding van de wijk Weidevenne met het centrum van Purmerend. Na de oplevering van de brug ontving de gemeente signalen van enkele weggebruikers over de, in hun ogen onduidelijke vormgeving , van het brugdek. In een brief aan de raad gaat wethouder Hegger in op de huidige inrichting en de onduidelijke situatie die door een aantal weggebruikers wordt ervaren.

Vervolgens wordt een aantal mogelijkheden tot verbetering toegelicht. De brief wordt afgesloten met een conclusie ter verbetering van de huidige situatie op het brugdek.

Vormgeving brugdek

Op de Melkwegbrug is het “Shared Space” principe van toepassing. Hierdoor is de hele breedte van het brugdek te gebruiken door de voetganger en de fietser1. De basisgedachte achter dit principe is dat door geen wegmarkering aan te brengen de weggebruiker alerter en voorzichtiger rijgedrag zal gaan vertonen waardoor de objectieve veiligheid toeneemt. Dit is goed toepasbaar op de Melkwegbrug met haar bochtige tracé waardoor het snelheidsverschil tussen de fietser en de voetganger gering is.

Op inrichtingsniveau betekend dit dat, naast het ontbreken van markering, het profiel van de stoep en het fietspad op gelijk niveau zijn. Een bijkomend voordeel van het ontbreken van een verhoogd trottoir is dat eenzijdige fietsongevallen door fietsers die met hun trapper de stoeprand raken, worden voorkomen.

Om de weggebruiker toch enige richting te geven op het brugdek zijn roestvrije stalen noppen geplaatst om een officieuze scheiding te maken tussen fietser en voetganger.

Vanaf 1 november 2014 is bromfiets op de rijbaan (BOR) gerealiseerd. Hierdoor zijn bromfietsen niet meer toegestaan op de Melkwegbrug.

Vanuit de weggebruiker zijn de volgende opmerkingen en ervaringen aangegeven:

• Onduidelijkheid over het ruimtegebruik van de voetganger en de fietser op het brugdek.

• De aanwezigheid van de roestvrijstalen noppenstructuur wordt als as- markering van het fietspad ervaren.

• De aangebrachte fietspalen veroorzaken (bijna) ongevallen.

Mogelijkheden tot verbetering inrichting brugdek

Recent heeft, naar aanleiding van de bovenstaande opmerkingen van de weggebruikers, een overleg plaatsgevonden tussen de projectleider, de beheerder, de architect en de verkeerskundige. Doel van dit overleg was om tot een eenduidige vormgeving van het brugdek te komen. De volgende voorstellen zijn besproken en worden hieronder nader toegelicht:

1. Fysieke scheiding tussen fietser en voetganger.

2. Rijbaanscheiding door middel van kleurgebruik/markering.

3. Verbetering ‘Shared Space principe’ (verwijderen bestaande noppenscheiding).

4. Verwijderen paaltjes brugdek.

1. Fysieke scheiding fietser en voetganger

De inpassing van een fysieke scheiding tussen het voet- en fietspad wordt afgeraden omdat de breedte van het brugdek niet voldoet aan de CROW-richtlijn hiervoor. Voorts vergroot de inpassing van fysieke obstakels (bv. een stoeprand) de kans op eenzijdige fietsongevallen.

2. Rijbaanscheiding door kleur- en materiaalgebruik

Rijbaanscheiding door middel van kleurgebruik of markering verduidelijkt de positie van de weggebruiker op de brug.

Dit wordt afgeraden omdat het brugdek onvoldoende breed is. De fietser zal namelijk in de bocht het voetpad overrijden. Daarnaast zullen twee elkaar passerende voetgangers op het fietspad terecht komen. Verder dient de voetganger bij de aansluiting van de brug op de omliggende infrastructuur het fietspad moeten kruizen.

Naast deze verkeerskundige bezwaren doet rood asfalt inbreuk op de architectonische kwaliteit van de Melkwegbrug.

3. Verbeteren Shared Space principe

De inpassing van de roetsvrije stalen noppen om een officieuze scheiding te maken tussen fietser en voetganger zorgt in de praktijk voor verwarring bij de weggebruiker. Deze structuur kan niet direct aangesloten worden op de omliggende infrastructuur (eenzijdig voetpad op de brug naar tweezijdige voetstrook bij het Melkwegpad).

Om het ‘Shared Space’- principe meer kracht bij te zetten, is het wenselijk om de noppen op het brugdek te verwijderen. Het verwijderen van deze noppen is niet wenselijk omdat dit veel schade aan het brugdek oplevert. Een alternatief is om deze noppen minder zichtbaar te maken door het toepassen van een grijze coating. Hierdoor zal de fysieke scheiding tussen de fietser en de voetganger minder zichtbaar zijn wat tot minder verwarring zal leiden.

4. Paaltjes brugdek

Naast de inrichting van het brugdek leiden de fietspaaltjes die op het brugdek staan ook tot verwarring bij de weggebruiker. Deze palen zijn bedoeld om gemotoriseerd verkeer te weren op de Melkwegbrug.

De paaltjes staan niet in lijn met de officieuze noppenscheiding waardoor de weggebruiker in de war raakt. Daarnaast zijn de palen, ondanks de aanwezige led verlichting, meerdere keren de oorzaak geweest van ongevallen. Het voorstel is dan ook om deze palen van het brugdek te verwijderen en indien noodzakelijk een afscheiding voor gemotoriseerd verkeer te maken in de directe omgeving van de Melkwegbrug.

Conclusie

De noppenstructuur die op de Melkwegbrug aanwezig is leidt tot verwarring bij de voetganger en fietser. Uit oogpunt van een eenduidige inrichting én het vergroten van de verkeersveiligheid is een aantal voorstellen in de voorgaande alinea besproken. Het voorstel, opties 3, om de noppen middels een grijze coating minder zichtbaar te maken is hiervan het meest effectief en het minst ingrijpend.

Het college van burgemeester en wethouders kiest er daarom voor het verbeteren van het Shared Space – principe, optie 3, uit te voeren. Hierdoor is het hele brugdek voor fietser en voetganger te gebruiken en zal dit in lijn met het ‘Shared Space’-principe alerter en voorzichtiger verkeersgedrag afdwingen. Daarbij dienen ook de fietspalen van het brugdek verwijderd te worden


Verkeer en Vervoer artikelen