HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBrede school Wheermolen niet haalbaar

Brede school Wheermolen niet haalbaar

bsprisma
De Brede school in Wheermolen-West komt er uiteindelijk niet. Het financiële klimaat en het afhaken van verschillende partijen die in het gebouw een plek zouden krijgen, hebben daartoe geleid. De andere bouwplannen voor het terrein van de Driehoek worden eveneens heroverwogen. De gemeente beraadt zich met ontwikkelende partijen woningstichting Wherestad en Bouwfonds op de nieuwe invulling van het terrein. 

Project onhaalbaar
Eind 2008 werd voor het eerst duidelijk hoe groot de financiële druk op het project was en bleek het niet mogelijk de school binnen het budget te bouwen. Na versobering van het ontwerp werd begin 2009 een nieuwe start gemaakt. Daarna stapten een school, de peuterspeelzaal en de speel-o-theek uit de samenwerking. Daarmee verloor de Brede school steeds meer zijn centrale functie voor de wijk. Samen met het nog verslechterde economische klimaat werd het project uiteindelijk onhaalbaar.

Mogelijke alternatieven
Het plan voor de Driehoek bestond, naast de Brede school, uit 57 huurappartementen en 27 wooneenheden voor de Prinsenstichting en daarnaast 60 koopappartementen. Met de betrokkenen bij het bouwplan in de Driehoek wordt overlegd over mogelijke alternatieven. Voor basisschool ’t Prisma wordt nieuwe huisvesting gerealiseerd op een andere plek. Waar dat is, is nog niet bekend. De nieuwe huisvesting loopt naar verwachting twee jaar vertraging op.

Nieuwe invulling de Driehoek
De partijen die voor de ontwikkeling van ‘de Driehoek’ samenwerken – de gemeente Purmerend, Bouwfonds en woningstichting Wherestad – zoeken samen naar een nieuwe invulling voor het terrein. Zodra daarover meer duidelijkheid is, wordt daarover bericht.

Herstructurering Wheermolen-West
De gemeente is sinds een aantal jaren bezig met een grootscheepse herstructurering van Wheermolen-West. Belangrijkste doelstelling is dat de woningen in de wijk beter gaan aansluiten op de vraag, waardoor bewoners graag in de wijk wonen en woningen goed verhuurbaar en verkoopbaar zijn. Ook het verbeteren van de sociale veiligheid is van belang. De uitvoering van het project is in 2008 gestart met de sloop van de Meteorenflats en de bouw van het eerste parkgebouw langs het spoor.

Bron: persbericht gemeente Purmerend

Ruimtelijke Ordening artikelen