HomeNieuwsVeiligheidBrandweer in 2010 op tijd ter plekke

Brandweer in 2010 op tijd ter plekke

brandweer pend.jpg
Momenteel staat nergens in de wet voorgeschreven hoe snel de brandweer bij een incident moet zijn. Als vuistregel geldt al wel dat de brandweer binnen acht minuten na de melding ter plaatse dient te arriveren. Voor woningbranden in bijvoorbeeld de binnenstad, geldt zelfs een opkomsttijd van maximaal 6 minuten. Uit een rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid, blijkt dat de gemiddelde opkomsttijd van de brandweer in Nederland fors is toegenomen. De brandweer had in 2006 volgens het landelijk gemiddelde vaak tussen de 12 en 15 minuten nodig om te arriveren. Bij 70 procent van de branden duurde het acht minuten of langer voordat de hulpdienst ter plaatse was. In 2000 werden de acht minuten nog maar in minder dan de helft van de gevallen overschreden.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft woensdag 12 december gezegd dat de brandweer daarom voortaan gemiddeld binnen acht minuten moet aankomen bij een incident. Die verplichting gaat ze wettelijk vastleggen. Uit het rapport van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid blijkt dat de Purmerendse brandweer in 42 procent van de gevallen later ter plaatse is bij een calamiteit dan de normen voorschrijven. Hierbij gaat het dan nog om een volgens theoretische model berekende opkomsttijd. In de praktijk blijkt dat de regionale brandweer Zaanstad-Waterland slecht in 33% van de gevallen in de hele regio op tijd ter plaatse is. Helaas geeft het rapport geen cijfers van alleen Purmerend op dit punt.brandweerauto.jpg

In grote delen van de wijk Weidevenne kan de overschrijding van de aanrijdtijd oplopen tot vier minuten, blijkt uit het rapport. Datzelfde geldt voor een enkele locatie in de wijk Overwhere. In De Purmer-Noord en -Zuid kan vaak eveneens niet worden voldaan aan de normen. Reden genoeg om in Purmerend op bestuurlijk niveau de zaak te bespreken. Op voorstel van de Stadspartij werd dit in het forum Algemene Zaken van 17 januari jl. gedaan. Vanwege afwezigheid van portefeuillehouder openbare orde en veiligheid Verbeek, voerde loco-burgemeester Hans Engels het woord namens het college.

Vrijwilligers
De problemen met de brandweer in Purmerend zijn niet nieuw, liet Hans Engels in een toelichting weten. De brandweer heeft de laatste jaren meer moeite om snel uit te rukken, omdat vrijwilligers verder van de kazerne zijn gaan werken. Daarnaast hinderen verkeersmaatregelen zoals rotondes, drempels en paaltjes een snelle opkomsttijd. De stad is uitgedijt. Al in 2005 heeft de raad daarom het college opdracht gegeven om in 2010 de brandweer binnen de normtijden qua opkomsttijd te brengen. Hiervoor is 1,3 miljoen euro uitgetrokken. In het kort informeerde de loco burgemeester hoe de discussie in 2005 over dit raadsbesluit was gelopen.

Hij liet vervolgens weten dat het inspectierapport niet officieel aan de gemeente is gestuurd. En gaf aan niet goed te weten waar we het dus nu over zouden moeten hebben. Dit leverde hem een stevige reprimande van fractievoorzitter Ankersmit van de Stadspartij op. Die hekelde het weinig actieve en anticiperende optreden va het college. Het inspectierapport is al lang in bezit van de media en de Stadspartij en via die kanalen ook verspreid. Daarin hadden niet de media en Stadspartij, maar het college het voortouw moeten nemen in plaats van een afwachtende houding aannemend zelfgenoegzaam achterover te gaan leunen.Voorts schetste Ankersmit hoe de besluitvorming in 2005 was gegaan. Er waren toen de rekkelijken en preciezen. De preciezen, waartoe de Stadspartij behoort, vinden dat in alle gevallen de normtijd van 8 minuten moet worden aangehouden. De rekkelijken, waartoe de partij van Hans Engels (PvdA) behoort, vinden dat de norm wel wat ruimer mag worden genomen. De rekkelijken worden nu dus ook door de uitspraken van de minister teruggefloten. Gelukkig is door een meerderheid van de raad in 2005 besloten om in 2010 binnen de norm te zijn. Maar de vraag die nu kan worden gesteld, mede bezien in het licht van het inspectierapport, is: hoe staat Purmerend er nu -in 2008- voor?

Evaluatie
De Purmerendse brandweercommandant Jan Schouten, bleek zich uitstekend op het forum te hebben voorbereid. Alsof het een echte evaluatie betrof gaf hij een beeld van de situatie m.b.t. de brandweerorganisatie en opkomsttijden vanaf startpunt 2005 tot nu. Bovendien gaf hij een doorkijkje naar 2010. Werd in 2006 in Purmerend in 42 % van de gevallen de opkomsttijd overschreden, in 2007 was dat nog 37%. En de komende jaren wordt er door hem een verdere spectaculaire inhaalsslag aangekondigd. In twee jaar tijd worden er 20 nieuwe full-time brandweerlieden aangetrokken. De interesse voor deze functie is zo groot dat hij al durfde stellen dat door de grotere organisatie, begin 2010 de norm al kan worden gehaald. Ook zag hij nog mogelijkheden om de efficiency van de meldprocedure te verhogen. ‘Elke minuut telt’, voegde hij eraan toe. Purmerenders zouden zelf ook maatregelen kunnen nemen, variërend van rookmelders aanschaffen tot de aanschaf van brandblussers en branddekens, merkte hij tot slot nog op.

Afspraken
De raadsleden waren zichtbaar ingenomen met de geruststellende woorden van de brandweercommandant. Wel lieten ze weten jaarlijks over de voortgang van het project, om in 2010 een opkomsttijd binnen de normtijd te hebben, actief te willen worden voorgelicht. Dus niet zoals nu aan de hand van een incident en via informatie van de media en een alerte Stadspartij. De brandweercommandant liet weten dat hij die gegevens graag verstrekt. Het college kreeg vervolgens van de raadsleden uiteraard de opdracht om hierin te gaan voorzien. De loco-burgemeester zegde toe nog dit eerste kwartaal de uitgewerkte cijfers over 2007 aan de raad te overleggen. Partijen die bij de begroting nog cadeautjes willen uitdelen aan burgers worden de laatste tijd op hun wenken met ideeën bediend, merkte fractievoorzitter Ankersmit nog op. Rotterdam gaf het voorbeeld met het uitdelen van gratis spaarlampen. Elders in het land zijn ook al rookmelders uitgedeeld. Keuze genoeg voor leuke dingen voor de mensen, liet hij uitnodigend weten aan de aanwezige raadsleden.

ZIE OOK:

Veiligheid artikelen