HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouwer en bewoners passen bouwplan heel Europa aan

Bouwer en bewoners passen bouwplan heel Europa aan

HeelEuropaWeidevenne
Op 3 maart werd door de gemeenteraad van Purmerend het bestemmingsplan Weidevenne, Kwadrant Europa, woon-zorgcomplex 2009, gewijzigd vastgesteld. De wijziging maakt de bouw van het woon-zorgcomplex ‘Heel Europa’ met een woongebouw van 60 meter mogelijk.

Van 5 april tot 16 mei lag het plan ter inzage. Er is in deze periode geen beroep ingesteld bij de Raad van State. Dat betekent dat het bestemmingsplan nu onherroepelijk is.

 Ontwikkelaar Bouwcompagnie heeft op 20 april en 25 mei met bewoners het bouwplan doorgesproken. Dat heeft een aantal esthetische aanpassingen in het ontwerp opgeleverd, die binnenkort aan de welstandscommissie worden voorgelegd.

 Over deze gang van zaken heeft de fractie van de VVD technische vragen gesteld. Uit die vragen wordt duidelijk dat er geen beroep en/of voorlopige voorziening tegen het bouwplan is ingesteld. Ook is in de beantwoording te lezen op welke onderdelen er aanpassingen van het bouwplan, na overleg met de bewoners, zullen plaatsvinden.

Zie de bijlage voor de technische vragen en antwoorden.

Ruimtelijke Ordening artikelen