HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouw Kop van Wagenweg vertraagd

Bouw Kop van Wagenweg vertraagd

Projectontwikkelaar past ontwerp iets aan

Bouwplan Kop van Wagenweg. Uitdaging voor klimaatadaptatie.
Beeld: raadsstukken

 
Het bestemmingsplan voor het project Kop van Wagenweg, aan de Burgemeester D. Kooimanweg 4 t/m 14 is op 23 februari 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep aangetekend. De gemeente heeft nog geen zittingsdatum van de Raad van State mogen ontvangen. Deze wordt niet eerder verwachten dan het tweede kwartaal van 2024.

Aangepast gebouwontwerp
In de tussentijd heeft projectontwikkelaar BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (hierna: BPD) het bouwplan verder uitgewerkt binnen de kaders van het bestemmingsplan. Het ontwerp is iets aangepast binnen deze kaders. Een bouwblok aan de spoorzijde is verplaatst en toegevoegd aan een bouwdeel dat aan de Burgemeester D. Kooimanweg grenst. Daardoor wordt een deel van de binnentuin beter zichtbaar vanaf de spoorzijde, is daar minder bebouwing en meer groen zichtbaar.

Aanvraag omgevingsvergunning
Het aangepaste ontwerp is onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning die BPD heeft ingediend. Een omgevingsvergunning is nodig is om straks te kunnen bouwen. Tegelijk met de aanvraag omgevingsvergunning is een verzoek ingediend om de aanvraag nu nog niet te toetsen, maar hiermee te wachten tot een later moment in verband met de lopende beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan.

De aanvraag omgevingsvergunning en het aangepaste ontwerp hebben geen invloed op de lopende beroepsprocedure. In de beroepsprocedure wordt alleen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan getoetst.

Ruimtelijke Ordening artikelen