HomeNieuwsEconomieBouw discotheek mogelijk nog langer uitgesteld

Bouw discotheek mogelijk nog langer uitgesteld

DiscotheekImpressieDe bouw van de nieuwe discotheek nabij de McDonalds aan de Jaagweg laat nog even op zich wachten. Dat blijkt uit vragen die fractielid Evan Persijn van de Stadspartij stelde aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend. In een e-mail stelt wethouder B. Daan (economische zaken) dat de tegenstanders van de discotheek de vergunningsprocedure dusdanig kunnen tegenwerken dat de bouw ervan nog wel anderhalf tot twee jaar op zich laat wachten.

Persijn stelde zijn vragen tijdens het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van half februari. Het jonge fractielid van de Stadspartij was benieuwd hoe de stand van zaken ervoor stonden rond de discotheek. Enige tijd is het stil geweest. Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting in november 2007 gaf de wethouder nog aan dat de vrijstelling van het bestemmingsplan door de provincie goed was verlopen. Inmiddels is de eerste fase van de bouwvergunningsprocedure ook al verleend door het Purmerendse college van B&W. De bezwaarprocedure heeft niets opgeleverd voor de klagende omwonenden. Alle bezwaren zijn ongegrond verklaard. De belanghebbenden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Beroep
De 1e fase van de bouwvergunning is echter nog niet onherroepelijk geworden. De bezwaarmakers hebben namelijk nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter. In uiterste instantie is de weg open naar de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. “Bij inschakeling van de afdeling rechtspraak van de Raad van State kan het onherroepelijk worden van de 1e fase van de bouwvergunning nog wel een jaar duren,” zegt de wethouder. “Aangezien tegen de 2e fase van de bouwvergunning dezelfde rechtsgang openstaat, kan ingeval van het meest sombere scenario de start van de bouw van de discotheek nog wel anderhalf tot 2 jaar op zich laten wachten.”  In dat geval, dat niet onrealistisch is, begint de bouw pas in het voorjaar van 2010. Pas in de loop van 2011 zal de discotheek haar deuren kunnen openen.

evan persijn.jpg De Stadspartij was van meet af aan al voorstander van de komst van de discotheek. Wel let de Stadspartij er goed op de procedure op de juiste wijze gevolgd wordt. “Uiteraard hopen we op een snelle komst van de discotheek,” geeft Evan Persijn (foto) aan. “Dit is niet alleen de wens van vrijwel alle politieke partijen in Purmerend en van het college van B&W, maar ook van de Purmerendse jongeren die graag meer en betere uitgaansgelegenheden willen hebben in de stad. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de tegenstanders van de discotheek de gelegenheid krijgen hun zegje te doen. Dit hoort nou eenmaal bij de procedure die landelijk is vastgesteld. Helaas kunnen die tegenstanders de komst van de discotheek dusdanig frustreren, dat de bouw ervan nog een tijdje op zich zal laten wachten. En dit zal de economische groei van Purmerend zeker niet ten goede komen.”

Jongeren
Ook de jongeren zelf voeren steeds meer de druk op voor een snelle komst van de discotheek. Onlangs startten de mensen van Disco-NU een eigen Hyves-pagina op om meer aandacht te vragen voor de grote vraag naar de nieuwe discotheek. Alhoewel hun acties uiteindelijk niet zullen resulteren in een snellere komst, kunnen zij wel de aandacht blijven vestigen. Omdat de betrokkenen nog enkele weken de gelegenheid hebben om de rechter in te schakelen, kan de wethouder het precieze procedureverloop nog niet aangeven. Dit hangt helemaal af of de belanghebbenden naar de rechter stappen en welk oordeel de rechter uitspreekt. Tot die tijd bestaat er nog onduidelijkheid over de datum dat de opening van de discotheek verwacht kan worden. De Stadspartij houdt de gang van zaken in ieder geval nauwlettend in de gaten.

Economie artikelen