HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBouw 27 appartementen Achterdijk 26-30 (tegenover voormalig postkantoor)

Bouw 27 appartementen Achterdijk 26-30 (tegenover voormalig postkantoor)

Achterdijk 26-39
fotoStadspartij


In een bericht aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er een Intentieovereenkomst is gesloten met Greenfield TAD B.V. en Green Primula B.V.

De overeenkomst moet leiden tot het herontwikkelen van de Achterdijk 26-30 tot 27 nieuwbouw appartementen.

Aan de Achterdijk 26-30 staan verouderde panden. In deze panden zitten op dit moment een dierenwinkel en een kringloopwinkel. De eigenaar van deze panden wil de panden graag herontwikkelen tot 27 appartementen en heeft hiervoor een conceptplan ingediend. Het plan is een mooie toevoeging voor de binnenstad en draagt bij aan de sfeervolle, gastvrije en levendige binnenstad waar de gemeente met de het programma binnenstad naartoe werkt.

Bestemmingsplan niet nodig voor het plan

Het conceptplan bestaat uit 27 appartementen in een historiserende uitstraling die past bij de binnenstad. De winkels in de plint verdwijnen. De nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering is als randvoorwaarde meegegeven en in de intentieovereenkomst zijn uitgangspunten genoemd zoals klimaatadaptief bouwen, voldoende fietsparkeren voor bewoners en bezoekers binnen het plangebied en nul parkeervergunningen voor de toekomstige bewoners.

Om de partijen meer zekerheid te geven over de intentie van de gemeente om mee te werken aan de plannen heeft het college ingestemd om een intentieovereenkomst te sluiten zodat de gesprekken kunnen starten om tot een anterieure overeenkomst te komen.
Voor de ontwikkeling van het beoogde plan is geen bestemmingsplanwijziging nodig. Het college kan gebruikmaken van de afwijkingsbevoegdheid die het college heeft.

Financiële consequenties

De ontwikkelaar betaalt een voorschot op de uiteindelijk wettelijk te verhalen plankosten. De ambtelijke kosten worden uiteindelijk gedekt uit de post plankosten, zoals die wordt opgenomen in de anterieure overeenkomst.

Indien partijen niet komen tot een anterieure overeenkomst wordt het voorschot niet verrekend met post plankosten.

Communicatie

De ontwikkeling van deze panden aan de Achterdijk is een mooie stap in de ontwikkeling van de binnenstad, stelt wethouder Tijmstra. Onderdeel van de gesprekken om te komen tot een anterieure overeenkomst zijn afspraken over hoe het gesprek met de omgeving wordt gevoerd. Een communicatieplan is dan ook onderdeel van de anterieure overeenkomst. Daarnaast vraagt het college aan de initiatiefnemer om dit bouwproject ook af te stemmen met andere bouwprojecten in de buurt om de bereikbaarheid en eventuele overlast voor de nabijgelegen woningen en voorzieningen zoveel mogelijk te beperken.

De bewoners en ondernemers van de panden aan de Achterdijk 26-30 en ondernemers van de naastgelegen panden zijn op de hoogte van de bouwplannen voor deze locatie. De ontwikkelaar informeert hen en de direct omwonenden en ondernemers over het aangaan van de
intentieovereenkomst.

Ruimtelijke Ordening artikelen