Baanstee Noord Economie
Home Nieuws Economie Boswerkzaamheden in het Purmerbos

Boswerkzaamheden in het Purmerbos

Gekapt hout
foto Stadspartij
Staatsbosbeheer start vanaf deze week (35) met de houtoogst in het Purmerbos. De werkzaamheden zullen met name plaatsvinden in het noordelijke deel van het bos, gelegen tegen de Purmerenderweg. Het zagen vindt plaats in combinatie met een kraan en neemt ongeveer een maand in beslag.
Mogelijk hinder
Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor hinder zorgen. Mede doordat tijdens de uitvoering de wandel-, ruiter- en fietspaden tijdelijk niet of minder goed bereikbaar zullen zijn. Zie ter plaatse voor de aangegeven tijdelijke afzettingen. Wij vragen hiervoor uw begrip om onveilige situaties te voorkomen. Na de werkzaamheden worden de paden zo snel mogelijk hersteld.
Duurzaam bosbeheer
Staatsbosbeheer weegt zorgvuldig af welke bomen ten behoeve van duurzaam bosbeheer geoogst worden. Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. In het Purmerbos wordt nu gedund en verjongd in een deel van het bos. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt, die we in dit geval weer opnieuw zullen aanplanten. Het aanplanten van nieuwe bomen zal eind dit jaar of in het voorjaar van 2021 gaan plaatsvinden. Zo ontstaat er een divers en gezond bos dat voor mens, plant en dier weer aantrekkelijk is. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.
Boswerkzaamheden
Wij zijn jaarrond aan het werk in het Purmerbos. Van het zetten van stippen op de bomen, het inventariseren van de dieren, tot de houtoogst zelf met machines. Nadat de houtoogst heeft plaats gevonden worden de boomstammen opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. Ook het tak- en tophout wordt verzameld en wordt later gechipt en afgevoerd naar de BioWarmteCentrale in Purmerend.
Zorgvuldig vakmanschap
Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. De bossen van Staatsbosbeheer zijn FSC®- gecertificeerd.

Economie artikelen

Verdere steunmaatregelen Purmerendse ondernemers 2021

Wethouder Hegger laat namens het college weten dat er verdere steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers in 2021 zijn. De in 2020 toegepaste uiteenlopende steunmaatregelen voor...

Wethouder Hegger: ‘een breder pakket aan steunmaatregelen voor Purmerendse ondernemers wordt uitgewerkt’

Wethouder Mario Hegger deed in de Begrotingsraad van november de toezegging dat hij de raad eind 2020 een nieuw pakket aan steunmaatregelen t.b.v. de...

Corona heeft forse impact op Noord-Hollandse economie

De impact van de coronapandemie op de Noord-Hollandse economie is zeer fors. De provincie Noord-Holland kijkt in de Voortgangsrapportage van de uitvoeringsagenda economie terug...

Eenmalige verruiming openingstijden supermarkten feestdagen

Door een brief aan de gemeenteraad wordt deze geïnformeerd over een eenmalige verruiming van de openingstijden van de supermarkten ronde aankomende feestdagen. De supermarktenbranche (vertegenwoordigd...

PBL voorziet forse toename van winkelleegstand binnensteden

De coronamaatregelen leggen een hoge druk op de economische vitaliteit van binnensteden. Het aantal passanten in de hoofdwinkelstraten is nog altijd veel lager dan...

Purmerend en Edam-Volendam slaan handen ineen voor houtbouw

Purmerend en Edam-Volendam gaan samen met het technisch onderwijs en de regionale bouwondernemers de kansen verkennen voor houtbouw in de regio. Hierbij wordt gedacht...

Aan de komst Van der Valk hotel naar kom A7 wordt doorgewerkt

Door een memo van wethouder Hegger is er nadere informatie over de vorderingen rond de ontwikkeling van de kom A7 en de komst van...

Den Helder ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

De ontwikkeling van een duurzame waterstofeconomie is actueler dan ooit. Waterstof kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie en een schoner klimaat....