HomeNieuwsVerkeer en VervoerBonus en boete voor EBS over 2014

Bonus en boete voor EBS over 2014


Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft de bonussen en boetes over 2014 vastgesteld voor de wijze waarop de vervoerbedrijven het openbaar vervoer hebben uitgevoerd ten opzichte van de concessieafspraken. Hiermee wil de Stadsregio de vervoerbedrijven stimuleren om het openbaar vervoer voortdurend te verbeteren en de reiziger betrouwbaar en kwalitatief goed OV te bieden.

In alle concessies zijn eisen gesteld over de kwaliteit van de dienstverlening van de vervoerbedrijven. Onder andere over punctualiteit, rituitval, klantvriendelijkheid en het materieel. De prestaties van de vervoerders worden verrekend met een boetesysteem. Daarnaast wordt de vervoerder met bonusmogelijkheden gestimuleerd om tot een verbetering van de klantenwaardering en groei van het aantal reizigers te komen.

Bonus en boete

Voor de concessie Zaanstreek krijgt Connexxion een bonus van € 539.400,-. Dit is grotendeels te danken aan de gemiddelde reizigersgroei van 5,7% die de vervoerder gerealiseerd heeft op de bereikbaarheidslijnen tussen Amsterdam en Zaandam. Ook voor de hoge klantwaardering in 2014 volgens de landelijke OV-klantenbarometer ontvangt de vervoerder een bonus. Wel is een boete verrekend omdat de vervoerder niet heeft voldaan aan de eisen voor het functioneren van reisinformatie in de voertuigen.

Connexxion heeft ook in de concessie Amstelland Meerlanden alle kwartalen boven de norm gescoord. Vanwege de hoge klantwaardering in 2014 ontvangt de vervoerder voor deze concessie een bonus van € 42.500,-. Hierbij is een boete verrekend vanwege het niet voldoen aan in de eisen voor het functioneren van reisinformatie in de voertuigen.

Ook EBS ontvangt een bonus voor de concessie Waterland vanwege de hoge klantwaardering in 2014: € 85.576,-. De punctualiteitsboete, gemeten tijdens de mystery guest metingen van de Stadsregio, is verrekend in de bonus.

Ondanks de hoge klantwaardering in 2014 volgens de landelijke OV-klantenbarometer ontvangt GVB een boete van € 1.263.725,-. De bonus die GVB ontvangt voor de goede klantwaardering is verrekend met de boetes voor onder andere rituitval, punctualiteit en het niet rijden met toegankelijk materieel.

Meten via GOVI

In 2014 is de Stadsregio gestart met het meten van de punctualiteit via GOVI (Grenzeloze Openbaar Vervoer Informatie) voor de concessie Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden. GOVI ontvangt real-time informatie over onder andere de stiptheid. Het voordeel van het digitaal meten via GOVI is dat alle ritten die in GOVI geregistreerd zijn meetellen voor het bepalen van de punctualiteit. Hierdoor sluit de monitoring meer aan op de beleving van de reiziger. De punctualiteit van de concessie Waterland wordt vanaf dit jaar met behulp van GOVI gemonitord.

Verkeer en Vervoer artikelen