HomeNieuwsVerkeer en VervoerBodemverbetering voor bomen bij station Overwhere

Bodemverbetering voor bomen bij station Overwhere

station overwhere.jpg
Begin augustus ontvingen bewoners van omgeving NS station Overwhere van de gemeente Purmerend een brief over de gezondheid van de bomen in hun buurt. Veel bomen in de Van IJsendijkstraat en de Den Uyllaan (tussen de spoorwegovergang en de Van IJsendijkstraat) groeien niet meer goed omdat de bodem van slechte kwaliteit is. Deze grond wordt daarom vervangen. Een aantal bomen moeten worden vervangen door nieuwe. Binnen een paar jaar vormen zij één geheel met de oude bomen.

Werkzaamheden
Langs de Van IJsendijkstraat wordt oude grond vervangen voor nieuwe. Hierdoor zal veel beplanting worden weggehaald en vervangen. Ook het zand onder het fietspad aan de kant van de woningen wordt gedeeltelijk vervangen. Helaas moeten er 40 bomen worden gekapt. Wel worden zij vervangen door nieuwe bomen. De machines staan voor het grootste gedeelte op de rijbaan en de parkeerplaatsen. Soms staan ze op het fietspad.

Langs de Den Uyllaan worden alle bomen gekapt. Ze zijn oud en van slechte kwaliteit. De grond waar ze in staan wordt vervangen door nieuwe grond. Ook hier zal veel beplanting worden weggehaald. Ook hier komt nieuwe beplanting voor terug.

De werkzaamheden starten in de week van 10 november en zijn in de week van
8 december afgerond.

Overlast
Het is niet precies duidelijk wanneer, welke overlast ontstaat. De gemeente probeert het uiteraard te beperken. Fietsers moeten misschien af en toe afstappen om verder over het voetpad te lopen. Soms zal het misschien ook nodig zijn dat wordt overgestoken en aan de andere kant van de weg over het fietspad wordt verder gefietst. Parkeervakken zijn soms niet in gebruik omdat er machines staan. Alles wordt aangegeven met borden, verkeersregelaars en/of een tijdelijke verkeersinstallatie. Waarschijnlijk ontstaat er ook enige geluidsoverlast van de machines.

15 en 16 november
In het weekend van 15 november werkt Prorail aan het spoor. Daarom is het spoor voor al het verkeer (inclusief voetgangers) afgesloten. Houdt er dus rekening mee dat u om moet lopen of rijden als u Wheermolen wilt bereiken. Een alternatieve route voor fietsers en voetgangers is het pad langs het Achterom. De gemeente maakt van de afsluiting gebruik door de bomen langs de Den Uylllaan in dat weekend te kappen.  

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met dhr. R. Kempers, telefoonnummer 0299-452452.

 

Bron: bewonersbrief gemeente Purmerend

Verkeer en Vervoer artikelen