kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Bloemenbuurt op de schop

Bloemenbuurt op de schop

kruidenbuurt (9).jpg
In opdracht van de gemeente start firma Germieco maandag 4 augustus met de herinrichting van de Bloemenbuurt (Pinksterbloem, Dotterbloem, Boterbloem en Zwanebloem). Begin vorig jaar hebben de bewoners tijdens een bewonersavond hun wensen hiervoor kunnen aangeven. Deze wensen zijn verwerkt in het herinrichtingsplan.  

Ophogen terrein
Het openbare terrein wordt opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte. Tijdens de bouw stelt de gemeente kosteloos zand en aarde beschikbaar. Hiermee kunt de bewoners hun tuin laten aansluiten op het nieuwe hoogtepeil van de straat.

Bij de herinrichting wordt het bestaande materiaal gebruikt, volgens de procedure zoals de gemeenteraad vorig jaar, mede op aandringen van de Stadspartij heeft vastgesteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2009. Als alles volgens plan verloopt is de herinrichting dan klaar. Daarna wordt begonnen met werkzaamheden aan de groenvoorzieningen en het planten van nieuwe bomen. Over de start van die werkzaamheden en over het verloop van het traject en welke gevolgen dit heeft voor uw straat krijgen de bewoners nog nadere specifiekere informatie.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden worden een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. Mogelijk ontstaat hierdoor geluids- en stankoverlast, beperkte wijktoegankelijkheid en minder parkeerplekken. Borden verduidelijken de werkzaamheden in geval van wegafsluitingen. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, verzekerd de gemeente de bewoners.

Bron: gemeente Purmerend

 

Ruimtelijke Ordening artikelen

Een sociale huurwoning zoeken verandert

De woonruimteverdeling voor sociale huurwoningen in vijftien gemeenten in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaanstreek-Waterland gaat veranderen. De verandering is nodig om huishoudens met...

Locatie Karekietpark in ontwikkeling

Karekietpark ideeën bron gemeentenieuws Het Karekietpark is één van de ontwikkelgebieden van Purmerend. Er gebeurt in het Karekietpark al veel:...

Plan voor 340 woningen in Kwadijkerpark

Begin mei heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met een intentieovereenkomst met de Prinsenstichting, woningstichting Rochdale en gebiedsontwikkelaar AM. In deze overeenkomst...

Advies omgeving inrichting Karekietpark: een gebied met een hart

Het zijn op dit moment rare tijden. De coronamaatregelen hebben effect op ons allemaal. Zowel privé als zakelijk ziet de invulling van de dag...

Woningcorporaties bouwen 80.000 sociale huurwoningen met belastingkorting

Woningcorporaties maken ruimschoots gebruik van de korting op de verhuurderheffing als ze betaalbare huurwoningen bouwen. De komende vijf jaar bouwen ze 80.000 sociale huurwoningen...

BPD en Intermaris slaan handen ineen voor bouw 4.000 woningen in Hoorn en Purmerend

Cees Tip en Harm Jansen foto nieuws Intermaris Op vrijdag 8 mei zetten Cees Tip van Intermaris en Harm Janssen...

Wijkvernieuwing start met renovatie flat D’Rode Garrels

D'Rode Garrels foto Stadspartij Intermaris werkt samen met de gemeente aan een Globaal Ontwikkelplan voor de wijk Wheermolen-Oost. In dit...

Helft minder sociale huurwoningen door verhuurdersheffing

Bouwplaats foto Stadspartij De belasting op sociale huurwoningen, de verhuurdersheffing, heeft tot gevolg dat woningcorporaties tienduizenden huizen minder kunnen bouwen....