HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBloemenbuurt op de schop

Bloemenbuurt op de schop

kruidenbuurt (9).jpg
In opdracht van de gemeente start firma Germieco maandag 4 augustus met de herinrichting van de Bloemenbuurt (Pinksterbloem, Dotterbloem, Boterbloem en Zwanebloem). Begin vorig jaar hebben de bewoners tijdens een bewonersavond hun wensen hiervoor kunnen aangeven. Deze wensen zijn verwerkt in het herinrichtingsplan.  

Ophogen terrein
Het openbare terrein wordt opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte. Tijdens de bouw stelt de gemeente kosteloos zand en aarde beschikbaar. Hiermee kunt de bewoners hun tuin laten aansluiten op het nieuwe hoogtepeil van de straat.

Bij de herinrichting wordt het bestaande materiaal gebruikt, volgens de procedure zoals de gemeenteraad vorig jaar, mede op aandringen van de Stadspartij heeft vastgesteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2009. Als alles volgens plan verloopt is de herinrichting dan klaar. Daarna wordt begonnen met werkzaamheden aan de groenvoorzieningen en het planten van nieuwe bomen. Over de start van die werkzaamheden en over het verloop van het traject en welke gevolgen dit heeft voor uw straat krijgen de bewoners nog nadere specifiekere informatie.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden worden een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. Mogelijk ontstaat hierdoor geluids- en stankoverlast, beperkte wijktoegankelijkheid en minder parkeerplekken. Borden verduidelijken de werkzaamheden in geval van wegafsluitingen. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, verzekerd de gemeente de bewoners.

Bron: gemeente Purmerend

 

Ruimtelijke Ordening artikelen