kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Bloemenbuurt op de schop

Bloemenbuurt op de schop

kruidenbuurt (9).jpg
In opdracht van de gemeente start firma Germieco maandag 4 augustus met de herinrichting van de Bloemenbuurt (Pinksterbloem, Dotterbloem, Boterbloem en Zwanebloem). Begin vorig jaar hebben de bewoners tijdens een bewonersavond hun wensen hiervoor kunnen aangeven. Deze wensen zijn verwerkt in het herinrichtingsplan.  

Ophogen terrein
Het openbare terrein wordt opgehoogd naar de oorspronkelijke hoogte. Tijdens de bouw stelt de gemeente kosteloos zand en aarde beschikbaar. Hiermee kunt de bewoners hun tuin laten aansluiten op het nieuwe hoogtepeil van de straat.

Bij de herinrichting wordt het bestaande materiaal gebruikt, volgens de procedure zoals de gemeenteraad vorig jaar, mede op aandringen van de Stadspartij heeft vastgesteld. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind februari 2009. Als alles volgens plan verloopt is de herinrichting dan klaar. Daarna wordt begonnen met werkzaamheden aan de groenvoorzieningen en het planten van nieuwe bomen. Over de start van die werkzaamheden en over het verloop van het traject en welke gevolgen dit heeft voor uw straat krijgen de bewoners nog nadere specifiekere informatie.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden worden een aantal tijdelijke maatregelen getroffen. Mogelijk ontstaat hierdoor geluids- en stankoverlast, beperkte wijktoegankelijkheid en minder parkeerplekken. Borden verduidelijken de werkzaamheden in geval van wegafsluitingen. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken, verzekerd de gemeente de bewoners.

Bron: gemeente Purmerend

 

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...