HomeNieuwsEconomieBinnenstad Ondernemers Fonds (BOF) wil meepraten over citymarketing en promotie

Binnenstad Ondernemers Fonds (BOF) wil meepraten over citymarketing en promotie


Door een reclamebelasting kan de stichting BOF beschikken over gelden. Voorzitter Nico Karhof en adviseur van het bestuur, Gertjan Kamper, blikken terug op de eerste twee jaar van het BOF.

Voorzitter Nico Karhof vertelt: “We willen de binnenstad levendiger maken in samenwerking met alle partijen, die evenementen organiseren, inclusief de gemeente Purmerend. We zijn daarom ook voor niemand een bedreiging.” Toch bevreemdt het Karhof en Kamper dat het BOF nog niet is opgenomen in de Stichting Purmerend 2000 Plus. Dat is het samenwerkingsverband tussen de gemeente Purmerend en de ondernemersverenigingen. Hierin zijn momenteel namens de ondernemers alleen de PRO (industrie en zakelijke dienstverlening), PCO (Purmerendse Centrum Ondernemers) en Koninklijke Horeca Nederland/Stichting Koemarkt (namens de horeca) vertegenwoordigd.

Karhof: “Purmerend 2000 Plus is een prachtige stichting, omdat ook de gemeente daar aan tafel zit. Wij zouden echter graag zien dat de stichting gemoderniseerd wordt en in een nieuwe structuur wordt gegoten, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe partijen als het BOF dat feitelijk alle ondernemers in de binnenstad vertegenwoordigt. “Men houdt helaas nog veel vast aan de oude structuur, vanuit de tijd toen de BOF nog niet was opgericht. Maar wij horen daar met het BOF natuurlijk nu ook bij.” De preses vindt overigens dat ook de wijkwinkelcentra er een plaats moeten krijgen. “Soms moet je mensen meer direct aanspreken, maar dat komt vast goed als men ervaart dat het ze iets oplevert,” zegt hij.

Toeristen
Gertjan Kamper is behalve adviseur van het bestuur van BOF ook degene die zorgt voor het inrichten, optuigen en communiceren van de BOF evenementen in de binnenstad. Bovendien functioneert hij als ‘ogen en oren’ van het bestuur. Kamper wijst op het belang van citymarketing voor Purmerend, o.a. om het toerisme in de stad te bevorderen. Daarvoor is volgens hem ook kwalitatief een verbetering in Purmerend nodig. Nico Karhof: “Momenteel zijn wij als BOF onvoldoende betrokken bij de plannen voor citymarketing in de stad. Wij betalen wel aan de stichting Purmerend 2000 Plus, maar zitten er niet aan tafel.” Kamper vult aan: “Citymarketing is erg belangrijk voor onze stad.

Nu Serious Request in 2017 niet in Purmerend komt, komt er geld vrij. Dat kan mede ingezet worden voor citymarketing.” Karhof streeft ernaar dat toeristen niet meer om Purmerend heen rijden, maar onze stad ook aandoen. Daar hoort samenwerking bij met andere belangrijke toeristen gebieden, zoals de Zaanse Schans, Volendam en natuurlijk Amsterdam. De onlangs gepresenteerde blauwdruk ‘Purmerend, Waterlands Goed!’ door de werkgroep citymarketing is een prima aanzet om hiertoe te komen. ”Voor de buitenlandse toerist is alles in de omgeving hier Amsterdam. Purmerend moet een goed profiel hebben en daar moeten we de binnenstad nauw bij betrekken,” aldus de voorzitter.

Meer spreiden
Het BOF wil volgens Gertjan niet nog meer grotere evenementen organiseren, maar de goede evenementen in de binnenstad ondersteunen. Daarnaast wil de BOF meer aandacht geven aan kleinere ‘straatevenementen’. Hij noemt als voorbeeld de Zomerse Zaterdagen in de Zuidersteeg. Maar ook de nieuwe activiteiten: Indian Summer Prosecco Proeverij in de omgeving Peperstraat, Padjedijk en Waagplein. “Op zaterdag 10 december is in de omgeving Dubbele Buurt, Breedstraat, Willem Eggertstraat en een deel van de Kolkstraat: de unieke proeverij De Wijnroute. In de week voor kerst is er in de Peperstraat (en evt. andere straten) een Kerstmarkt. Ook in het vernieuwde Eggert Winkelcentrum zijn er het gehele jaar door talloze leuke evenementen voor bezoekers”

Volgens Kamper zijn er momenteel in totaal meer dan 200 evenementen in de stad. Nico Karhof: “Het gaat ons niet alleen om het aantal evenementen, maar met name om de kwaliteit ervan. Bovendien willen we de activiteiten meer spreiden over de binnenstad.” Hij wijst erop dat enkele honderden vrijwilligers zich inzetten voor het welslagen van deze evenementen en activiteiten. Het BOF heeft middelen om evenementen te sponsoren en te promoten.

Gertjan Kamper: “Vaak merk je nog dat veel mensen helemaal niet weten dat er een evenement is. Daar willen we meer aandacht aan besteden.” Nico Karhof: “Er zijn bijvoorbeeld goede moderne publicatieborden bij de toegangswegen nodig, om evenementen aan te kondigen. Hierover voeren wij overleg met de gemeente”. Gertjan en Nico zijn zeer positief over alle nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot Citymarketing en verwachten daar veel van. Ook daar kan het in de communicatie echter nog wel wat beter. ”Momenteel zijn via de gemeente Purmerend twee werkgroepen aan de slag om Purmerend beter te promoten. Een werkgroep richt zich op het vertellen van ‘het verhaal over Purmerend’; de andere ‘hoe dit naar buiten te brengen’. Ook daar speelt de binnenstad een grote rol bij. Maar de rol van het BOF is volgens Karhof en Kamper hier ook nog onvoldoende uitgewerkt. “Maar dat komt wel goed. We blijven met alle partijen in overleg, met als gezamenlijk doel de citymarketing van Purmerend een boost te geven” zo besluit Nico Karhof het gesprek.

Economie artikelen