HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBijna 1,7 miljoen voor versneld bouwen in Purmerend

Bijna 1,7 miljoen voor versneld bouwen in Purmerend

Bouw 400 woningen eerder van start door rijkssubsidie

Locatie Terrrazza
Foto Stadspartij-BPP


De gemeente Purmerend krijgt subsidie van het Rijk om 4 nieuwbouwprojecten sneller te laten starten. Deze bijdrage komt uit de subsidieregeling Startbouwimpuls en zorgt ervoor dat in Purmerend de bouw van 400 woningen eerder begint.

Wethouder Verkroost is blij met de subsidie. ‘Door deze bijdrage hebben we zekerheid dat de bouw door gaat. De woningen zijn hard nodig. Deze 4 nieuwbouwprojecten voegen samen 400 nieuwe woningen toe aan onze stad waarvan 286 betaalbare huurwoningen. 190 hiervan worden straks door de corporaties verhuurd.’

In totaal had het ministerie 300 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bouwprojecten in Nederland met minimaal tweederde betaalbare woningen. Het ging daarbij om projecten die klaar staan om te starten, ondanks omstandigheden die de bouw vertraagden, zoals hogere bouwkosten.

De gemeente Purmerend ontvangt in totaal een bedrag van 1.683.975 euro voor 4 projecten. Het bedrag is toegezegd voor deze projecten in Purmerend:

Jacana

Terrazza

Kwadijkerpark

Lisdoddestraat

Door de toegezegde subsidie is de financiële haalbaarheid van deze projecten gegarandeerd. Dit betekent dat de woningen gebouwd kunnen worden.

Ruimtelijke Ordening artikelen