HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBezwaar tegen plek zorghotel neemt toe

Bezwaar tegen plek zorghotel neemt toe

artistimpressionkometenstraat
Er bestaan vergevorderde plannen voor de bouw van een zorghotel op de locatie waar nu nog wijkcentrum ’t Noot staat. Het zorghotel Zomerdroom zal bestaan uit 65 kamers, een restaurant met terras en praktijkruimte voor een arts en fysiotherapeut en zal uit vier verdiepingen bestaan waarvan de onderste een halfverzakte parkeerruimte voor 44 auto’s wordt. Mensen die herstellend zijn van een operatie of een ernstige ziekte kunnen daar worden verpleegd tot ze weer naar huis kunnen gaan.

Op zich vinden de bewoners van o.a. de Richard Holstraat het een goed plan, alleen niet op die plek. Zij vrezen een toenemende parkeer- en verkeersdrukte, minder zonlicht (het gebouw wordt ongeveer zestien meter hoog) en daardoor vermindering van het woongenot van hun huis. Tijdens een bewonersbijeenkomst eerder spraken gemeente en bewoners al af om later een aanvullend gesprek te hebben waarin de plannen en de reactie daarop van de bewoners nader kunnen bespreken.”Waarom die kleine plek tussen al die flats weer volbouwen?” Dat brachten de bewoners tijdens de informatiebijeenkomst naar voren. “Is er geen andere plaats te vinden? Er is al zoveel steen in onze kleine wijk.” Die mening heeft ook de wijkkerngroep die op de plaats liever meer groen ziet. Ook de Stadspartij heeft zich al in die zin uitgelaten over het plan.

Door het bouwen van woningen aan de overzijde van de drukke Churchillaan, op de plaats van de huidige dansschool (zie artist impressie), zal dit gedeelte van de wijk wel heel vol worden. Ook de bouw op de plaats van de voormalige Meteorenflats valt wat kolosaliteit tegen. De Chuchilllaan dreigt door deze bouwwijze en plannen aldaar de uitstraling te krijgen van de Weesperstraat in Amsterdam

De bewoners van de Richard Holstraat hebben in een brief van 30 november 2010 hun bezwaren tegen de gemeentelijke plannen voor een zorghotel aan de J.P. Grootstraat op papier gezet. De gemeente heeft laten weten deze brief niet te kunnen aanmerken als formeel bezwaarschrift omdat momenteel nog geen planologische procedure in werking is. Dit neemt niet weg dat de gemeente ook laat weten de opmerkingen serieus te nemen en daar zorgvuldig mee om te gaan.

De gemeente laat weten dat op dit moment wordt gewerkt  aan een aanvullend onderzoek naar de verkeer- en parkeersituatie rond de J.P. Grootstraat. De resultaten van die onderzoeken zullen in het eerder afgesproken gesprek aan deo rde komen. Naar verwachting zijn de onderzoeken afgerond in februari 2011 en kunnen wij eind van die maand een afspraak plannen. Daarbij zal de gemeente ook de initiatiefnemer voor het zorghotel Zomerdroom, mevrouw Kluft, uitnodigen.

De gemeente laat tot slot de bewoners weten in februari 2011 terug te komen met een concreet voorstel voor een nader gesprek.

Ruimtelijke Ordening artikelen