HomeNieuwsVerkeer en VervoerBewoners sceptisch over nieuwe Churchilllaan

Bewoners sceptisch over nieuwe Churchilllaan

GuusJansen2011

Momenteel wordt de Churchilllaan in de Wheermolen heringericht. Veel bewoners van de Wheermolen vrezen dat dit gevaarlijke verkeerssituaties op zal gaan leveren. Guus Jansen (foto) reageert in dit artikel op vragen die bewoners tijdens de wijklunch op 17 september gesteld hebben.

LARGAS

De Churchilllaan, die dwars door de wijk heen gaat, wordt ingericht volgens de LARGAS-methode, oftewel: Langzaam Rijden Gaat Sneller. Hiermee zal de doorstroming vanaf de Waterlandlaan naar de provinciale weg N244 verbeterd worden.

Churchilllaan-MakadoVerkeerslichten weg

De herinrichting betekent onder meer dat de verkeerslichten worden weggehaald. Ook is de weg straks een 30 km-zone. Bewoners zijn bang dat oversteken naar winkelcentrum Makado vrijwel onmogelijk wordt als er geen verkeerslichten meer zijn.

Geen groene golf

Er komt geen groene golf op de Churchilllaan zoals op de Gorslaan. Dit komt omdat de groene golf gebouwd wordt op een weg waar 50 km/u gereden wordt. Op de Churchilllaan mag straks nog maar 30 km/u gereden worden.

Spoor

Ook het feit dat de spoorbomen een paar keer per uur dicht gaan levert volgens de Stadspartij geen problemen voor de doorstroming op. De spoorbomen zijn slechts heel even dicht, waardoor de doorstroming weer snel op gang komt. Het ondertunnelen van de Churchilllaan was niet mogelijk, mede omdat spoorwegbeheerder ProRail hier niet aan mee wilde werken.

Betere doorstroming

De Stadspartij begrijpt de angst voor verkeersonveiligheid van de bewoners wel, maar stelt de bewoners gerust. “Uit de praktijk blijkt dat de doorstroming beter plaatsvindt dan met verkeerslichten,” vindt raadslid Guus Jansen (foto) van de Stadspartij. “Dankzij verhoogde oversteekplaatsen met zebrapaden en middenbermen is de weg optimaal ingericht. In de oude situatie drukten voetgangers op de knop en voordat zij groen licht kregen waren zij inmiddels al in het winkelcentrum of omgekeerd en waardoor het verkeer onnodig moest stoppen.

Calamiteitenverkeer

Hulpdiensten als ambulance en brandweer hebben noemenswaardig nauwelijks last van de nieuwe situatie, omdat de doorstroming beter en geleidelijker gaat zonder blokkering door verkeer bij de verkeerslichten in de oude situatie. En calamiteitenverkeer heeft immers altijd voorrang.

Voetpad Boeierstraat

Het voetpad vanaf het Makado naar de Boeierstraat is verhoogd om eventuele snelheidsduivels zich laten te beheersen en de kruising op een normale snelheid te laten benaderen. De nieuwe inrichting zou 1 oktober jl. opgeleverd moeten worden vanwege de subsidie, maar een aantal onderdelen, zoals speciale trottoirbanden waren niet op voorraad.

Verkeer en Vervoer artikelen