Milieu
Home Nieuws Milieu Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

Westerdraay na werk bewoners
Foto Stadspartij
In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk en de Suze Groenewegstraat. In dit gebied zou ruimte zijn voor een tiental woningen. De bewoners maakten de gemeenteraad duidelijk dat de locatie voor woningbouw ongeschikt was.
Na het bekend worden van de plannen kwamen de omwonenden in actie. Ze benaderden de fracties schriftelijk en bezochten de fractievergaderingen om hun zorgen te uiten. Tijdens de commissievergadering spraken de bewoners in. Goed beargumenteerd werd naar voren gebracht waarom dit gebied niet geschikt is voor woningbouw.
Ze stelden voor om dit groengebied natuurlijk in te richten. En bovendien als buurtbewoners zelf het onderhoud ervan op zich te nemen. Dit voorstel werd direct ondersteund door de Stadspartij, gevolgd door meer partijen uit de gemeenteraad.
De buurtbewoners hebben daarna zeker niet stilgezeten. Gefaciliteerd door de gemeente Purmerend, die planten en zaaigoed beschikbaar stelde, hebben ze een deel van het gras omgespit en ingeplant met de insect vriendelijke planten en vlinderstruiken. Een insectenhotel en ook een paddenhotel zijn geplaatst. Binnenkort komen daar nog een aantal fruitbomen uit de Beemster bij en ook een heus bijenlint staat in de planning om aan te leggen.
Coen Lageveen (Stadspartij) bezocht recent het resultaat. Hij was onder de indruk.  “Mooi om te zien dat een ontwikkelplan bedacht door bewoners van dit stukje Purmerend, uitgroeit tot een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Purmerend. Een schoolvoorbeeld van het van buiten naar binnen werken. De Stadspartij heeft deze vorm van werken voor de hele stad voor ogen. Het levert in dit geval niet alleen een nog mooier stuk groen op, ook de sociale controle en de verbondenheid met de buurt is hier een positief gevolg van.”
De Stadspartij maakt dan ook een compliment aan de bewoners voor hun inzet en betrokkenheid met hun buurt. En uiteraard aan de gemeente die hier op constructieve wijze mede invulling aangeeft.
Mocht u geïnspireerd zijn door de Westerdraay bewoners en ook plannen hebben voor een invulling van uw eigen leefomgeving, dan kunt u zich altijd richten tot de Stadspartij met uw ideeën.

Milieu artikelen

WORLD CLEANUP DAY 2020

Afgelopen zaterdag 19 september was het weer World Cleanup Day. Dat houdt in dat er wereldwijd in de directe omgeving van inwoners zwerfvuil wordt opgeruimd. Een...

Noord-Holland scherpt klimaatmaatregelen aan

De provincie Noord-Holland trekt deze coalitieperiode bijna 73 miljoen euro uit om klimaatneutraal te worden. Om dat te bereiken zet zij onder meer sterk...

Bewonersinitiatieven hondenbeleid Weidevenne, De Gors en Wheermolen

Bewonersgroepen in de wijken Wheermolen, De Gors en Weidevenne (HOP-commissies), kwamen eind 2019 met plannen om de regels voor het uitlaten van honden te...

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een...

Stop per direct met de bijstook van biomassa in kolencentrales

Milieuorganisaties Natuur & Milieu, Greenpeace, Milieudefensie, het Wereld Natuur Fonds, en de Natuur en Milieufederaties roepen minister Wiebes van Economische Zaken & Klimaat op...

Verduurzamen eigen woning financieel onaantrekkelijk

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent....

Wob: Wiebes blijft grote vervuilers subsidiëren op kosten van mkb

Niet de 12 grootste vervuilers uit de staal-, olie en chemische industrie, maar vooral mkb-bedrijven als fietsfabrikanten en koekjesfabrieken draaien op voor de verduurzaming...

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk...