HomeNieuwsMilieuBewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

Bewoners maken van Westerdraay een groen pareltje in Overwhere

Westerdraay na werk bewoners
Foto Stadspartij
In de zoektocht naar mogelijke woningbouwlocaties kwam twee jaar geleden de Westerdraay in beeld. Een grasveld, ingeklemd tussen de Beemster Ringvaart, de Overweerse Polderdijk en de Suze Groenewegstraat. In dit gebied zou ruimte zijn voor een tiental woningen. De bewoners maakten de gemeenteraad duidelijk dat de locatie voor woningbouw ongeschikt was.
Na het bekend worden van de plannen kwamen de omwonenden in actie. Ze benaderden de fracties schriftelijk en bezochten de fractievergaderingen om hun zorgen te uiten. Tijdens de commissievergadering spraken de bewoners in. Goed beargumenteerd werd naar voren gebracht waarom dit gebied niet geschikt is voor woningbouw.
Ze stelden voor om dit groengebied natuurlijk in te richten. En bovendien als buurtbewoners zelf het onderhoud ervan op zich te nemen. Dit voorstel werd direct ondersteund door de Stadspartij, gevolgd door meer partijen uit de gemeenteraad.
De buurtbewoners hebben daarna zeker niet stilgezeten. Gefaciliteerd door de gemeente Purmerend, die planten en zaaigoed beschikbaar stelde, hebben ze een deel van het gras omgespit en ingeplant met de insect vriendelijke planten en vlinderstruiken. Een insectenhotel en ook een paddenhotel zijn geplaatst. Binnenkort komen daar nog een aantal fruitbomen uit de Beemster bij en ook een heus bijenlint staat in de planning om aan te leggen.
Coen Lageveen (Stadspartij) bezocht recent het resultaat. Hij was onder de indruk.  “Mooi om te zien dat een ontwikkelplan bedacht door bewoners van dit stukje Purmerend, uitgroeit tot een samenwerking tussen bewoners en de gemeente Purmerend. Een schoolvoorbeeld van het van buiten naar binnen werken. De Stadspartij heeft deze vorm van werken voor de hele stad voor ogen. Het levert in dit geval niet alleen een nog mooier stuk groen op, ook de sociale controle en de verbondenheid met de buurt is hier een positief gevolg van.”
De Stadspartij maakt dan ook een compliment aan de bewoners voor hun inzet en betrokkenheid met hun buurt. En uiteraard aan de gemeente die hier op constructieve wijze mede invulling aangeeft.
Mocht u geïnspireerd zijn door de Westerdraay bewoners en ook plannen hebben voor een invulling van uw eigen leefomgeving, dan kunt u zich altijd richten tot de Stadspartij met uw ideeën.

Milieu artikelen