HomeNieuwsVerkeer en VervoerBetere doorstroming regio Purmerend

Betere doorstroming regio Purmerend

file.jpg
Bijna tien miljoen euro wordt de komende jaren uitgetrokken voor verkeersmaatregelen die de doorstroming in en rondom Purmerend moeten verbeteren. Zo spreekt gemeente Purmerend dat met zes andere partijen af in het convenant Gebiedsgericht Benutten (GGB) dat op 4 april werd ondertekend in het Stadhuis van Purmerend.
 

Uit berekeningen die gemaakt zijn voor het maatregelenpakket, blijkt dat het wegnetwerk in de regio Purmerend de komende tien jaar dichtslibt als er geen verbeteringen plaatsvinden. De maatregelen uit het convenant houden rekening met een toename in mobiliteit in 2020 en zorgen voor een goede doorstroom van het verkeer. Een aantal maatregelen die gerealiseerd wordt, draagt bij tot een verbeterde situatie op de weg tot tenminste 2020. Dit zijn onder andere:

  • Realiseren van extra rijstroken zoals op de Laan der Continenten.
  • Plaatsen van doseerinstallaties op diverse plekken, waaronder de opritten naar de A7.
  • Optimaliseren van de werking van verkeersregelinstallaties op diverse plaatsen, om zo het verkeer beter te reguleren. Onder andere door het bewerkstelligen van een groene golf.
  • Verwezenlijken van een aansluiting van de Purmerenderweg op de N244.

vakantiefile.jpgHet GGB convenant bevestigt de samenwerking tussen zeven partijen: Stadsregio Amsterdam, gemeenten Purmerend, Beemster, Wormerland en Zeevang, Rijkswaterstaat Noord Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Door middel van een convenant in puzzelvorm, hebben de deelnemende partijen zich letterlijk met elkaar verbonden.
 
De verwachte effecten zijn zeer positief. Concreet zorgt het maatregelenpakket GGB Purmerend voor:

  • Extra wegcapaciteit in Purmerend om de toename aan verkeer, door het gebruik van de spitsstrook A7, zonder negatieve gevolgen op te vangen.
  •  Een betere doorstroming op de A7 door het reguleren van de instroom op de A7 richting Amsterdam.
  •  Een autoluw centrum van Purmerend.
  •  Een verhoogde leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonkernen en in het buitengebied, door het aantrekkelijk maken van hoofdroutes waardoor het verkeer op de andere wegen afneemt.
  •  Een verbeterde doorstroom van het verkeer op belangrijke drukke routes.
  • Het tegengaan van sluipverkeer op het onderliggende wegennet.

Het uitvoeren van het maatregelenpakket zal de reistijden in ochtend- en avondspits aanzienlijk verminderen ten opzichte van een situatie zonder maatregelen. Zo zal, zonder het nemen van maatregelen, de rijtijd op de A7 (Purmerend Zuid – knooppunt Zaandam) op het drukste moment oplopen tot 14 minuten. Het realiseren van maatregelen levert in deze situatie een tijdwinst op van minstens vier minuten op de A7 en zorgt bovendien voor een kortere piekperiode op de weg.

 

Bron: Gemeente Purmerend

Verkeer en Vervoer artikelen