kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Bestrating Gors-Zuid opnieuw in opspraak

Bestrating Gors-Zuid opnieuw in opspraak

stenengrassenbuurt2009-2008Opnieuw hebben insprekers uit de Gors-Zuid bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) aan de bel getrokken. Straten in de Gors-Zuid worden momenteel herbestraat, veelal met oude, hergebruikte stenen. De Stadspartij ziet liever dat de dertig jaar oude stenen weggegooid worden en nieuwe stenen worden gelegd. De oude stenen kunnen gebruikt worden als fundering onder nieuwe deklagen of als reservemateriaal voor het herstellen van beschadigde straten.

Tijdens de commissievergadering van donderdag 8 oktober jl. kwam het onderwerp aan de orde. Een van de insprekers uit de Gors-Zuid, de heer Langereis, deed namens de bewoners zijn beklag over het groen en de herbestrating. Het gaat over de buurt Reigersbek/Ooievaarsbek.
Langereis hekelde de wijze waarop de gemeente met de bestrating omspringt en de kaalslag van het groen. In het verleden was die bestrating ooit in overleg met de bewoners aangebracht die er toen zelfs een deel aan hebben meebetaald. Het groen maakt deel uit van de vormgeving van de buurt.

wethouder_hans_krieger_kleinNadat de commissie geïnformeerd was door de inspreker, vroegen de commissieleden een reactie van verantwoordelijk wethouder Krieger (fysieke leefomgeving, foto). De reactie van de wethouder wekte veel woede op bij de bewoners die op de publieke tribune zaten. De zichtbaar in moeilijkheden gebrachte wethouder Krieger kon uiteindelijk niet anders dan toezeggen opnieuw naar de situatie rond het groen en de klinkerbestrating te willen kijken. Hij gaf wel op voorhand aan dat men het niet 100% eens zou worden. De bewoners twijfelden erg aan de utispraken van de wethouder.

In de wandelgangen heeft de Stadspartij vernomen dat Krieger al een dag later met de bewoners in gesprek is gegaan. Hierin zou de wethouder aan alle eisen van de bewoners hebben moeten toegeven. Zodra er feitelijke informatie is over deze toezeggingen, zal de Stadspartij hierover berichten op deze website.

In 2008 heeft een meerderheid van de gemeenteraad, met uitzondering van de Stadspartij, aan de hand van een aangelegde proefstrook, besloten oude stenen te gaan hergebruiken, met als voorwaarde dat ze er maar netjes bleef uitzien. Dit tot afkeuring van de Stadspartij, die een voortdurend gesteggel over ‘wat is netjes’ voorspelde. De Stadspartij vindt dat niet alleen bewoners van de binnenstad, maar ook die in de wijken recht hebben op een nieuwe bestrating en niet op “veredeld oplapwerk”.

ZIE OOK:

Ruimtelijke Ordening artikelen

Bevolking MRA groeide in 2020, maar groei vlakt af

De bevolking van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2020 minder gegroeid dan een jaar eerder. Vooral in de grootste gemeenten komt dat door...

Purmerend verwelkomt partners in ontwikkelingsopgave Stationsgebied

Purmerend heeft gekozen voor de combinatie BURA urbanism/LOLA landscape architects als bureaus voor de ontwikkeling van het gebied rond de Waterlandlaan tot woon-werkwijk. Daarnaast...

Rijk en regio in gesprek over woningbouw en bereikbaarheid

De rijksoverheid deelt de ambities van de samenwerkende overheden in Noord-Holland en Flevoland op het gebied van woningbouw en de randvoorwaarden die daarvoor nodig...

Historiserende nieuwbouw aan Slotplein

De gemeente heeft op woensdag 25 november 2020 een overeenkomst ondertekend met projectontwikkelaar Pakhuis Real Estate B.V. voor de ontwikkeling van 31 appartementen in...

Start bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie

In een brief aan de gemeenteraad laat wethouder Tijmstra weten dat er hard is gewerkt aan de nieuwe invulling van de PostNL locatie. Het bouwplan...

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...