HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBestemmingsplannen actueel en online

Bestemmingsplannen actueel en online

bestemmingsplan
De Gemeente Purmerend heeft de bestemmingsplannen geactualiseerd en stelt die grotendeels online beschikbaar. Volgens de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) zijn alle gemeenten verplicht voor 1 juli de bestemmingsplannen te actualiseren. Hoewel dat lang niet iedereen is gelukt, geldt dat wel voor de gemeente Purmerend: er zijn, op ontwikkellocaties na, geen plannen meer ouder dan tien jaar.

De plannen zijn geactualiseerd op een negental locaties na waar (her)ontwikkeld zal worden. Daarnaast zijn er ook allerlei kleine plannen samengevoegd en is ervoor gezorgd dat alle plannen voortaan op dezelfde manier zijn ingericht. Zo ontstaat een overzichtelijk geheel voor de inwoners. En dat geeft rechtszekerheid. Bovendien hoeft men niet meer naar het stadhuis om daar ter plaatse het bestemmingsplan in te zien. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kan iedereen direct zelf aan de slag. Het grootste deel van de plannen staat inmiddels online.

Het actualiseren van bestemmingsplannen is een uitgebreid proces dat de afgelopen jaren, door allerlei nieuwe wet- en regelgeving, steeds ingewikkelder is geworden. Wethouder Hans Krieger is dan ook blij met dit resultaat: ‘Ik ben er trots op dat het ons gelukt is de bestemmingsplannen op tijd actueel te maken. Dat zorgt voor gelijke regels voor alle inwoners. En die regels zijn ook heel eenvoudig te raadplegen.’

Voor alle wijken binnen de gemeente Purmerend geldt een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan is een juridisch stuk waarin onder andere staat voorgeschreven hoe je de grond of een gebouw mag gebruiken, of je mag bouwen en zo ja, hoe hoog. Nieuwe bebouwing moet passen in het bestaande bestemmingsplan.

Ruimtelijke Ordening artikelen