HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBestemmingsplan traverse PSG-Hoornselaan

Bestemmingsplan traverse PSG-Hoornselaan

ontwerpluchtbrug2009
Het college van B&W gaat het bestemmingsplan ‘Traverse PSG- Hoornselaan 2009’ ter vaststelling voorleggen aan de raad. Het bouwplan voor een brugverbinding met klaslokalen over de Hoornselaan is in mei 2009 ingediend door Purmerendse Scholen Groep (PSG).

Het plan paste echter niet binnen het bestaande bestemmingsplan. Daarom moest het bestemmingsplan worden herzien. Over het ontwerp-bouwplan van de PSG is door het college eerder een positief principestandpunt ingenomen. Ook de  raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) heeft geen inhoudelijke opmerkingen. Vervolgens is de herziening in gang gezet, waarbij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen. De zienswijzen die daarop zijn binnengekomen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

ZIE OOK:

 

Bron: B&W nieuws

Ruimtelijke Ordening artikelen