HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBestemmingsplan 'Meeuwstraat 2 voor de realisatie van 12 appartementen in besluitvorming

Bestemmingsplan ‘Meeuwstraat 2 voor de realisatie van 12 appartementen in besluitvorming

Grote weerstand tegen plan van omwonenden

Impressie bouw
Afbeelding bij raadsstukken


Ten behoeve van de herontwikkeling van een leegstaand pand (voorheen apotheek De Meeuw) naar een appartementengebouw met 12 appartementen op het perceel Meeuwstraat 2 is het bestemmingsplan ‘Meeuwstraat 2 – 2023’ opgesteld.

Het ontwerp hiervan heeft tezamen met het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van 12 appartementen en de ontheffing hogere waarde geluidhinder ter inzage gelegen van 3 juli tot en met 14 augustus 2023. Gedurende deze termijn zijn 4 zienswijzen ontvangen. Duidelijk is dat omwonenden groet weerstand hebben tegen de bouwplannen.

Na volledige afweging van alle belangen geven de zienswijzen de gemeente geen aanleiding om de onderhavige planologische procedure te staken en af te zien van de vaststelling van het bestemmingsplan. De zienswijzen geven wel aanleiding om het bestemmingsplan op ondergeschikte onderdelen aan te passen. Daarnaast worden een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Hierdoor verandert het bouwplan niet.

Het bestemmingsplan is nu gereed om gewijzigd door uw raad te worden vastgesteld. Vanavond 15 november 2023 bespreken de raadleden het voorstel in der raadscommissie Ruimte.

Lees HIER het raadsvoorstel met bijlagen.

Ruimtelijke Ordening artikelen