HomeNieuwsVerkeer en VervoerBesluit huisvesting basisschool De Roos uitgesteld

Besluit huisvesting basisschool De Roos uitgesteld

 

Het college stelt het besluit over de huisvesting van basisschool De Roos uit. Het kost meer tijd om te komen tot een definitief rapport over het verkeersonderzoek. Dat is de conclusie na overleg tussen gemeente, Klankbordgroep Veilig Verkeer Nijlstraat en onderzoeksbureau Mobycon.

Donderdag 8 januari heeft het college het conceptrapport “verkeersonderzoek Nijlstraat” gepubliceerd, samen met een persbericht. Zoals aan het begin van het onderzoek was afgesproken, is het conceptrapport besproken tussen het college, het onderzoeksbureau en de Klankbordgroep bestaande uit bewoners. Dit gesprek heeft woensdag 14 januari plaatsgevonden en heeft woensdag 21 januari een vervolg gekregen.


Tijdens dit overleg bracht de Klankbordgroep wederom inhoudelijke bezwaren in tegen een aantal onderdelen van het onderzoek. Het onderzoeksbureau Mobycon gaat naar aanleiding hiervan een en ander opnieuw uitzoeken, hetgeen zal leiden tot aanzienlijke aanpassingen van het conceptrapport en de conclusies. De conclusie uit het persbericht van 8 januari dat “een basisschool met een regionale functie onder een aantal voorwaarden op de locatie Nijlstraat gevestigd kan worden”, is voorbarig en kan dus niet worden getrokken. De klankbordgroep neemt hier dan ook afstand van.

De stap om te komen tot een definitief rapport vergt dus meer tijd dan verwacht. Het college van B&W was voornemens in de vergadering van 20 januari een besluit te nemen over de huisvesting van basisschool De Roos op basis van het definitieve rapport. Deze beslissing is uitgesteld tot het moment dat alle benodigde informatie voorhanden is.

 

Verkeer en Vervoer artikelen