HomeNieuwsAlgemeen BestuurBert Meulenberg stopt als voorzitter SOB

Bert Meulenberg stopt als voorzitter SOB

dsc04284
Bert Meulenberg (foto) neemt op 1 januari 2017 afscheid  als voorzitter van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. In een interview met hem zijn beweegredenen en waar hij nu als raadslid voor de Stadspartij de accenten op gaat leggen.
Sinds wanneer was je voorzitter Bert? Waarom stop je er nu mee?
Laat ik beginnen met aan te geven dat ik altijd met veel plezier en inzet de functie van voorzitter heb vervuld.
Ik ben direct na de verkiezingen, in maart 2014, gekozen tot voorzitter van de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB). De redenen dat ik nu stop zijn divers.
In de eerste plaats ben ik tot de conclusie gekomen dat het mij veel tijd kost. Het is niet alleen de vergadering leiden, er gaat ook veel tijd in de voorbereiding zitten. Je moet uiteraard ook inhoudelijk goed op de hoogte zijn van alle agendapunten.  Daarnaast ben je als voorzitter van een commissie ook vaak voorzitter van presentaties en extra flexibele vergaderavonden. Maar de tijdsbesteding is de belangrijkste reden dat zal duidelijk zijn.

In het voorjaar ben ik opa geworden van een geweldige kleinzoon. Aan mijn kinderen heb ik tijdens min werkzame leven niet alle tijd die ik gewild had kunnen besteden door mijn drukke baan. Dat wil ik bij mijn kleinzoon ten koste van alles vermijden. In de zomervakantie ben ik na gaan nadenken hoe mijn leven er uitzag. Vijf jaar gepensioneerd en desondanks bijna nooit tijd voor een moment voor jezelf. Toen ik daarnaast werd geconfronteerd met ernstige ziektegevallen van vrienden viel wel het kwartje. Ik moet gas terugnemen wil ik prettig door kunnen leven. In goed overleg met mijn vrouw heb ik besloten om een aantal ballen uit de lucht te halen.

In hoeverre heeft een voorzitter van een raadscommissie ook invloed op wat zo mooi heet de politieke agenda?
Directe invloed heb je niet op de politieke besluitvorming die in de commissie plaatsvindt. Je stuurt de vergadering naar eer en geweten en zorgt er voor dat deze een ordentelijk verloop heeft. Als voorzitter wordt er van je verwacht dat je een neutrale positie inneemt. Voor mij persoonlijk was dat vanzelfsprekend.

Is een voorzitterschap goed te combineren met een raadslidmaatschap? Is het belastend? Heb je bijvoorbeeld nog tijd voor hobby’s of ander vrije tijdsbesteding?
Ik gaf al aan dat ik daar steeds meer moeite met heb gekregen. Het voorzitterschap is voor mij lastig te combineren gebleken met privé en het ‘gewone’ raadslidmaatschap met name als je ook nog zo als ik fractievoorzitter bent.
Het voorzitterschap vergt veel tijd. In combinatie met de andere politieke werkzaamheden is voor vrijetijdsbesteding en hobby’s daardoor minder tijd beschikbaar. Een voorbeeld is dat ik heel graag een boek mag lezen. Vroeger las ik gemiddeld per week een boek, nu heb ik in de laatste anderhalf jaar één boek gelezen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat na mijn pensioen ik eigenlijk gewoon door ben gegaan met werken en veel energie in zaken steek in plaats van enig gas terugnemen.

Maakt het verschil in je functioneren als raadslid als je tegelijkertijd ook commissievoorzitter bent?
De ene keer zit je op een objectieve en onpartijdige manier een vergadering voor terwijl je op een ander moment met dezelfde raadsleden de degens kruist?
Dat zijn zaken die je moet scheiden. Je zit het ene moment in je rol als voorzitter en het andere moment ben je bezig als politicus voor de Stadspartij. Ik heb ook nooit gemerkt dan andere leden van de raad deze beide rollen vermengden of dat ik daar commentaar op kreeg. Al onze raads- en commissieleden gaan hier op een professionele wijze mee om. Het was dan ook fijn in mijn rol als voorzitter om met elkaar samen te werken.
Heb je van het voorzitterschap nog iets extra’s opgestoken dat je als raadslid anders was ontgaan?
Je ziet plotseling vanuit een ander gezichtsveld hoe politiek wordt bedreven. Je ziet ook hoe er soms geworsteld wordt met het nemen van besluiten.
Omdat er van je wordt verwacht dat je een samenvatting van een behandeld agendapunt maakt zie je dit krachtenveld vanuit een ander perspectief. Ja, ik heb er veel van geleerd.
Herinner je nog een situatie dat je voorzitterschap er echt op aan kwam?
Dat was in april dit jaar, het moment dat de ontwikkeling van de Kom A7 op de agenda stond. Er werd die avond veel gevraagd van de rol van voorzitter. Ongeveer vijftien insprekers, een tribune vol burgers die de ontwikkeling van de Kom A7 niet wilden.
Dan is het zaak dat je de vergadering toch heel geordend laat verlopen en dat je ogen en oren optimaal moet gebruiken. Maar naar mijn mening ben ik daar toen goed in geslaagd.

Hoe oordeel je op dit moment over deze collegeperiode als coalitiepartij?
We zijn als coalitie bezig aan het laatste gedeelte van de bestuursperiode. We hebben getracht in deze bestuursperiode het gezamenlijk opgestelde coalitieakkoord uit te voeren. Op enkele kleine details na zijn we daarin geslaagd. Extra lastenverzwaringen zijn uit gebleven, er komt een proef voor gratis openbaar vervoer voor ouderen met een minimum inkomen, er zijn extra investeringen gedaan in de sport, de openbare ruimte krijgt een extra impuls met betrekking onderhoud en aan de fietspaden wordt versneld onderhoud gepleegd. Het van buiten-naar-binnen- werken door het gemeentebestuur wordt steeds meer als vanzelfsprekend.
Heb je nog een goede raad voor je opvolger? Ik neem aan dat je deze de eerste tijd, ondanks ook het bijstaan van hem door de griffie, nog wel wegwijs zal maken.
De raad die ik mijn opvolger mee kan geven is blijf altijd rustig en blijf jezelf. Zorg er verder voor dat je goed de inhoud van de vergaderstuk kent. En als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste laat zien dat jij degene bent die de vergadering leidt. Uiteraard zal ik mijn opvolger bijstaan als dat nodig is en uiteraard als hij dat op prijs stelt.

Waar ga je de vrijgekomen tijd in de eerste plaats voor benutten?
Ik ga in de eerste plaats tijd vrijmaken voor mijn kleinzoon, daar wil ik van genieten. Mijn laatste vergadering is in december dan krijg je de feestdagen en voor je het weet zit je in het voorjaar. Ik ben nu al aan het bedenken welke leuke dingen ik met hem ga ondernemen. Verder wil ik weer eens de tijd nemen om een boek te lezen. Maar ook zal ik tijd blijven besteden aan de Stadspartij. De verkiezingen in 2018 staan voor de deur en naast fractievoorzitter ben ik ook voorzitter van de campagnecommissie. We gaan ons sterk maken voor een goed resultaat en dat zal ook weer een investering in tijd en energie betekenen.
Rest mij om iedereen te bedanken voor de goede samenwerking en de griffie voor de ondersteuning. Ik wens mijn opvolger succes en veel wijsheid toe.

Nieuwe voorzitter SOB Melvin Smid

MelvinpasfotoDe nieuwe voorzitter van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer is Stadspartij raadslid Melvin Smid. Een betrekkelijke nieuwkomer in de Purmerendse  raad, die overigens op het maatschappelijk vlak in Purmerend al langer geen onbekende is. De Stadspartij wenst hem veel succes bij het vervullen van deze niet onbelangrijke functie in de lokale politieke arena.

Algemeen Bestuur artikelen