HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBert Meulenberg over herstructurering Wheermolen-West

Bert Meulenberg over herstructurering Wheermolen-West

BertMeulenberg2011-08

Op dit moment wordt druk gewerkt aan de herstructurering van de Wheermolen-West. Maar wat gaat er allemaal nog meer gebeuren in de Wheermolen?

De Stadspartij heeft in 2009 de sloopplannen met argusogen gevolgd. “Vooral het slopen van een aantal eengezinswoningen aan de Meteorenweg was de Stadspartij een doorn in het oog,” zegt raadslid Bert Meulenberg van de Stadspartij. “De nieuwbouwflats die nu langs de Meteorenweg worden gebouwd bieden wel veel variatie met betrekking tot huurtarieven.”

Wachtlijst

In één van de gebouwen zijn uitsluitend  midden- en dure huurappartementen gerealiseerd. Voor deze woningen ontstond zelfs een wachtlijst. “Het geeft aan dat er in Purmerend naast sociale huur- en koopwoningen ook behoefte is aan duurdere huurappartementen.”

Ontwikkelingsplan

Wherestad is bezig om voor het middengebied, dat is de laagbouw aan de Meteorenweg, een nieuw ontwikkelingsplan op te stellen. Hierin wordt ook de zogenoemde ‘driehoek’ meegenomen. De driehoek is het gebied waar in eerste instantie de brede school was gepland. De realisatie van deze brede school bleek bij nader inzien financieel niet haalbaar. “Wherestad heeft ons verzekerd dat de bewoners van het middengebied van de planontwikkeling op de hoogte zullen worden gehouden.”

Duurzaam bouwen

Het grootschalig slopen van woningen in de Wheermolen heeft te maken met de staat van veel woningen. De woningen zijn veelal gebouwd in een tijd dat duurzaam bouwen niet aan de orde was. De isolatie van de woningen laat vaak te wensen over. In de toekomst zou de mogelijk kunnen ontstaan dat de kosten van energiegebruik uit gaan stijgen boven de kosten van de huur.

Nut en noodzaak

De Stadspartij zal bij nieuwe sloopplannen in de Wheermolen, maar ook in andere wijken in Purmerend, kritisch blijven kijken naar het nut en de noodzaak van de plannen. “Goede en betaalbare woningen slopen krijgt van de Stadspartij geen steun. Alleen als er aangetoond wordt dat er écht geen mogelijkheden meer zijn, zullen we instemmen met sloop.”

Wheermolen2011-5

ZIE OOK:

Foto: middengebied Wheermolen-West (Stadspartij)

Ruimtelijke Ordening artikelen