HomeNieuwsEconomieBeroep Purmerend tegen het definitieve instemmingsbesluit Winningsplan Middelie

Beroep Purmerend tegen het definitieve instemmingsbesluit Winningsplan Middelie

‘Aardgaswinning veroorzaakt mogelijk bodemdaling en zit exploiteren aardwarmte in de weg’

Bron afbeelding gasvelden: ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Op 12 december 2023 ontvng de gemeente het bericht dat de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) Vijlbrief een definitief besluit heeft genomen over het Winningsplan Middelie 2022.
In het definitieve besluit is er door de Staatssecretaris aan een aantal zorgen en ingebrachte punten gehoor geven. Zo is de te vergunnen winningsduur verkort van 2039 naar 2035 en is de boring van nieuwe winningsputten niet vergund. Ondanks dat er aan een aantal bezwaren tegemoet is gekomen, is het college van mening dat er bij het besluit nog onvoldoende rekening is gehouden met andere onderwerpen die voor onze gemeente belangrijk zijn.

Daarom heeft het college, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 23 januari 2024 pro forma beroep ingesteld tegen het definitieve instemmingsbesluit van de Staatssecretaris over het Winningsplan Middelie. Na overweging van alle belangen en gronden heeft het college op 13 februari 2024 besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

In de onderbouwing van het beroep is onder andere ingegaan op de mogelijke interferentie (storende beïnvloeding) van gaswinning met de winning van geothermie (aardwarmte).
Vanuit diverse samenwerkingspartners heeft de gemeente namelijk signalen opgevangen dat verlenging van de duur van de gaswinning mogelijk toekomstige plannen voor de winning van geothermie in en rondom het Middelie gebied in de weg staat. Dit is nader onderbouwd in het beroepschrift.

De Staatssecretaris stelt echter dat de gaswinning in Middelie plaatsvindt in andere lagen in de ondergrond dan waar mogelijk geothermie kan worden gewonnen en dat er dus geen interferentie optreedt. Dit wordt echter niet onderbouwd.

Mogelijk staat dit de toekomstige ontwikkelingen voor geothermie in de weg. Dit staat haaks op de duurzaamheidsdoelstellingen van gemeente Purmerend en andere samenwerkingspartners, waaronder Stadsverwarming Purmerend en de provincie Noord-Holland.

Daarnaast heeft het college in het beroepschrift nogmaals benadrukt dat het verlengen van de gaswinning in strijd is met de gemeentelijke inspanningen om juist zo veel mogelijk gasvrij te zijn. De gemeente Purmerend heeft een naam hoog te houden als aardgasvrije gemeente. Door het continueren van de gaswinning in Middelie voor de lange termijn en het verhogen van de jaarlijkse productiecapaciteit van de gasvelden in het gebied, wordt een verkeerd signaal naar de inwoners, bedrijven en instellingen afgegeven. Naar de mening van het college is het instemmingsbesluit ook strijdig met het kabinetsbeleid om juist versneld van het gas af te gaan.

Tot slot is in het beroepschrift uiteengezet dat de winningscapaciteit, de verwachte bodemdaling en de effecten hiervan op de bebouwing, inwoners, milieu en natuur naar het oordeel van het college onvoldoende zijn meegenomen in de besluitvorming.

Op termijn volgt een zitting bij de Raad van State en een uitspraak.

Economie artikelen