HomeNieuwsVerkeer en VervoerBeperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

Beperkte actieradius elektrische bussen zorgelijk

EBS2EA
Uit het concept vervoerplan is onlangs duidelijk geworden dat de elektrische bussen waarmee vervoerder Connexxion in het concessiegebied Amstelland-Meerlanden wil gaan rijden een beperkte actieradius hebben. Om te voorkomen dat bussen met een lege batterij stil komen te staan, wordt de actieradius van de bus mogelijk ingeperkt tot 72 kilometer, ongeveer twee retourritten.
De Reizigers Advies Raad (RAR) heeft laten weten onaangenaam verrast te zijn dat de actieradius van de elektrische bussen laag uitvalt. Ook stelt de RAR het ‘niet acceptabel te vinden dat de uitvoering of ontwikkeling van het lijnennet gedicteerd wordt door een actieradiusprobleem’.  De RAR pleit ook voor uitstel van verdere elektrificering met minimaal enkele jaren. De huidige stand van de techniek zou nog niet aan sluiten bij de vervoerkundige opgaven en wensen van de reizigers.
Dit alles heeft consequenties voor de dienstregeling. Lijnen worden mogelijk opgeknipt en niet meer verlengd.  
De fractie van de SP maakt zich zorgen en vraagt zich af of het verduurzamen van het openbaar vervoer niet ten koste gaat van de reiziger en heeft hierover vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio.
Ook voor het concessiegebied Zaanstreek-Waterland (o.a. Purmerend) wordt ingezet op een vergaande transitie naar zero emissie vervoer (zoals elektrische bussen). Vanaf 2025 moet het busvervoer volledig zero emissie zijn.  De SP vraagt dan ook of er meer concessiegebieden in de Vervoerregio zijn waar de actieradius van elektrische bussen (zero emissie bussen) ingrijpende wijzigingen op de dienstregeling tot gevolg kan hebben? 

foto Stadspartij

Verkeer en Vervoer artikelen