HomeNieuwsMilieuBeleidsregels tegen overlast door bouwlaag vastgesteld

Beleidsregels tegen overlast door bouwlaag vastgesteld

heien
Een van de punten waarvoor de Stadspartij zich het afgelopen jaar sterk heeft gemaakt is het terugdringen van de overlast door bouwlawaai. Vooral heiwerkzaamheden kunnen de leefbaarheid in een wijk behoorlijk aantasten.
De Stadspartij nam in het verkiezingsprogramma dan ook op dat er beleidsregels moeten komen om de overlast veroorzaakt door bouwlawaai te kunnen beheersen. Met succes want binnen enige maanden na het aantreden van het college van B&W, waarin de Stadspartij deelneemt, zijn de beleidsregels er.

De gemeente Purmerend heeft na inventarisatie van klachten van burgers en op initiatief van de Stadspartij, gekeken of die klachten reëel zijn en zo ja, wat er tegen te doen is. Vooral de bewoners van de buurt Wheermolen West worden op dit moment geteisterd door een ware heigolf. Uit het onderzoek blijkt dat de klachten aanleiding geven tot betere regulering. Het college heeft daartoe de ‘beleidsregel geluidsbelasting en optredende trillingen door hei-, bouw- en sloopwerkzaamheden Purmerend’ bekeken en besloten de keuzes die erin staan voor te leggen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd.

De nieuwe regels dragen ertoe bij dat hinder door werkzaamheden voor omwonenden wordt beperkt en waar mogelijk voorkomen. Aan de hand van controles en het aantal meldingen van omwonenden wordt gemeten of die doelstelling wordt behaald.

Hier klikken en u kuntde beleidsregels lezen.

Milieu artikelen