HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBelastingharmonisatie van Beemster en Purmerend is nog een hele klus

Belastingharmonisatie van Beemster en Purmerend is nog een hele klus

BeemPurm
Op weg naar fusie
In het fusieproces Beemster-Purmerend is nu het moment aangebroken om spijkers met koppen te slaan met betrekking tot harmonisatie van de belastingen en heffingen.
Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende zaken die geharmoniseerd moeten worden:
ontroerend zaak belastingen, roerende zaak belastingen, hondenbelasting,  toeristenbelasting, precariobelasting, parkeer- en reclamebelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten, reinigingsrechten, leges, kwijtscheldingsbeleid.
Huiswerk fracties in Beemster en Purmerend
In de laatste vergadering van de klankbordgroep fusie in juni is afgesproken dat de diverse fracties in Beemster en Purmerend zich over de concrete harmonisatievragen en mogelijke oplossingen beraden. Aan de hand van eventuele vragen van deze partijen kan dan een voorlopig fractiestandpunt worden gevormd. Aan de hand van een overzicht kan in eerste instantie een mening worden gevormd en aangegeven hoe de verschillen het beste kunnen worden vereffend. Dit overzicht is voorzien ven een per onderwerp aangeven vraagstelling en mogelijke oplossingen
De fracties in Beemster en Purmerend is gevraagd om aan de hand van dit overzicht en eventuele aanvullende vragen, de mening van de desbetreffende fractie in te vullen en zo kenbaar te maken te maken. De projectleiding van het fusieproces zal de diverse meningen in een overzicht zetten, deze zal worden besproken in een vergadering in oktober.
Waar gaat het precies om

 

De volgende stukken ter behandeling zijn naar de fracties in de Beemster en Purmerendse gemeenteraad verstuurd. Klik op de documenten om te lezen welke vragen, problemen en mogelijke oplossingen aan de partijen zijn voorgelegd.

Procesnotitie 25 juni 2020
Discussienota belastingharmonisatie
Factsheets harmonisatie lokale heffingen nieuwe gemeente Purmerend
Invulformat standpunten belastingharmonisatie

Ruimtelijke Ordening artikelen