kop west Ruimtelijke Ordening
Home Nieuws Ruimtelijke Ordening Belastingharmonisatie van Beemster en Purmerend is nog een hele klus

Belastingharmonisatie van Beemster en Purmerend is nog een hele klus

BeemPurm
Op weg naar fusie
In het fusieproces Beemster-Purmerend is nu het moment aangebroken om spijkers met koppen te slaan met betrekking tot harmonisatie van de belastingen en heffingen.
Het gaat daarbij in het bijzonder om de volgende zaken die geharmoniseerd moeten worden:
ontroerend zaak belastingen, roerende zaak belastingen, hondenbelasting,  toeristenbelasting, precariobelasting, parkeer- en reclamebelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten, reinigingsrechten, leges, kwijtscheldingsbeleid.
Huiswerk fracties in Beemster en Purmerend
In de laatste vergadering van de klankbordgroep fusie in juni is afgesproken dat de diverse fracties in Beemster en Purmerend zich over de concrete harmonisatievragen en mogelijke oplossingen beraden. Aan de hand van eventuele vragen van deze partijen kan dan een voorlopig fractiestandpunt worden gevormd. Aan de hand van een overzicht kan in eerste instantie een mening worden gevormd en aangegeven hoe de verschillen het beste kunnen worden vereffend. Dit overzicht is voorzien ven een per onderwerp aangeven vraagstelling en mogelijke oplossingen
De fracties in Beemster en Purmerend is gevraagd om aan de hand van dit overzicht en eventuele aanvullende vragen, de mening van de desbetreffende fractie in te vullen en zo kenbaar te maken te maken. De projectleiding van het fusieproces zal de diverse meningen in een overzicht zetten, deze zal worden besproken in een vergadering in oktober.
Waar gaat het precies om

 

De volgende stukken ter behandeling zijn naar de fracties in de Beemster en Purmerendse gemeenteraad verstuurd. Klik op de documenten om te lezen welke vragen, problemen en mogelijke oplossingen aan de partijen zijn voorgelegd.

Procesnotitie 25 juni 2020
Discussienota belastingharmonisatie
Factsheets harmonisatie lokale heffingen nieuwe gemeente Purmerend
Invulformat standpunten belastingharmonisatie

Ruimtelijke Ordening artikelen

In 2019 zijn er 84.000 nieuwe woningen opgeleverd

In 2019 zijn er 84.000 woningen bijgekomen. Het gaat om 71.500 nieuwgebouwde woningen en 12.500 transformatiewoningen. Het CBS heeft vandaag deze cijfers bekendgemaakt. Het...

Doelgroepenverordening nodig om in bestemmingsplannen 30-30-40 te kunnen nemen

Voor de realisatie van de ambities uit de Nota Kaders en instrumenten woningbouwprogrammering: spelregels 30-30-40 is een zogenaamde doelgroepenverordening nodig. Die stelt de gemeente...

Woningbouwimpuls zorgt voor versnelde bouw 13.500 woningen in MRA

De eerste woningbouwprojecten die een financiële bijdrage krijgen vanuit de Woningbouwimpuls van de rijksoverheid zijn bekend. Met een investering van € 290 miljoen van...

Cees Loggen en MRA: Minister moet ons nú laten bouwen

Gedeputeerde Cees Loggen en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) luiden de noodklok over de woningnood. Ze roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op om het...

Woningmonitor 2020 laat zien: beleid werkt

Meer sociale huurwoningen en middensegment woningen gecontracteerd. De Woningmonitor 2020 is klaar. In de woningmonitor staan de recente cijfers over bijvoorbeeld opgeleverde en gecontracteerde woningen....

Coronacrisis zorgt voor omslag: bevolking krimpt in regio Amsterdam

De coronacrisis heeft grote invloed op de bevolkingsgroei in grote delen van Nederland. Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland, begin maart, is...

Rekenkamer onderzoekt uitkomsten verwachtingen Werelderfgoed Beemster

Op 1 december 2019 was het 20 jaar geleden dat UNESCO Droogmakerij de Beemster de status van Werelderfgoed heeft gegeven. Dit biedt een goed...

Contracten voor meer dan 4000 woningen tot 2025

Meer dan 35% sociale huur en 30% doorstroomwoning De gemeente Purmerend heeft de afgelopen periode contracten gesloten voor de bouw van meer dan 4000 woningen...