HomeNieuwsAlgemeen BestuurBegrotingsbehandeling, Drontermeer en geluidsopnamen

Begrotingsbehandeling, Drontermeer en geluidsopnamen

Infovuil
De discussies tijdens de begrotingsbehandeling waren zeer interessant en constructief. In het bericht op onze website van afgelopen maandag wordt hiervan verslag gedaan. Hangen bleef wel de wederom zwartgallige manier waarmee de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend zijn bijdrage leverde. Vooral de manier van communiceren door het college, met in het kielzog de coalitiepartijen, kunnen bij de heer Boer geen goed doen.

In zijn beantwoording naar de fracties maakte wethouder Krieger geen moordkuil van zijn hart waar het juist de onjuiste informatievoorziening en de wijze van communiceren van de heer Boer betreft.  In scherpe bewoordingen betichtte wethouder Krieger de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend van het vertellen van onjuistheden en onzin in zijn algemene beschouwingen. De heer Krieger doelde hierbij met name op de uitlatingen van de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend over de voorgenomen bouwplannen bij Drontermeer. 
 
Tijdelijke woningen

De gemeente heeft het voornemen om daar 30 tot 40 tijdelijke prefabwoningen te gaan plaatsen zodat de woningnood van urgente gevallen in Purmerend kan worden teruggedrongen.

Enkele buurtbewoners hadden over dit onderwerp, met uitnodigen aan alle bewoners, belangstellenden en pers, een bewonersavond georganiseerd. Opmerkelijk was dat daarbij alleen de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend was uitgenodigd om de bewoners te informeren en toe te spreken.

Wethouder Krieger reageerde puntsgewijs op onjuiste uitlatingen van de heer Boer op die Drontermeer avond.

  • Gesuggereerd is daar door de heer Boer dat er vluchtelingen in die woningen komen.

    Onjuist heer Boer, zo liet wethouder Krieger weten, daar zijn deze woningen niet voor. Ze zijn louter bestemd om de acute woningnood voor Purmerenders op te lossen.

  • Gesuggereerd is daar door de fractievoorzitter van leefbaar Purmerend dat er geen locatie onderzoek heeft plaats gevonden net als in het Karakietpark (waar ROC komt red.)

    Onzin heer Boer was de reactie van wethouder Krieger. Er heeft wel degelijk locatie onderzoek plaatsgevonden,.

  • Gesuggereerd is door de heer Boer dat het gemeentelijke woondebat voor de vorm -de bühne- heeft plaatsgevonden.

    Onjuist heer Boer merkte de heer Krieger op. Dit is een minachting naar honderden Purmerenders en raadsleden die actief hebben geparticipeerd in het woondebat de afgelopen tijd.

  • Ook heeft de heer Boer nog een ambtenaar beschuldigd van iets onwelgevalligs dat door deze persoon gezegd zou zijn. Zaken waarin politici heel goed weten dat juist louter en alleen het college op dergelijke zaken moeten worden aangesproken.

Wethouder Krieger sloot af met het ontkrachten van de suggestie van de heer Boer om de tijdelijke woningen bij de heer Boer voor de deur te plaatsen. Deze locatie is echter ongeschikt omdat de grond niet in eigendom van de gemeente is en dus ook niet snel beschikbaar is. Iets wat de heer Boer best weet, althans zeker zou moeten weten.

De heer Boer wilde een reactie geven op de woorden van de wethouder maar was door zijn spreektijd heen

Fractievoorzitter Meulenberg van de Stadspartij reageert

Wel kwam er nog een reactie van de fractievoorzitter van de Stadspartij Bert Meulenberg. Bert Meulenberg gaf aan dat hij de opmerkingen van wethouder Krieger volkomen ondersteunde en dit ook kan aantonen. Op de bewuste bijeenkomst is er door een fractielid van de Stadspartij een geluidsopname gemaakt. Dit is min of meer spontaan gedaan en met de tegenwoordig smartphones een fluitje van een cent.

Bert Meulenberg laat weten dat het bewuste fractielid verbaasd was over deze bijeenkomst omdat er vanuit het college nog geen stukken waren vrijgegeven over de bouwplannen. Verder verbaasde het hem dat er niet meer fracties waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Nieuwsgierig was hij op de uitnodiging de avond te bezoeken ingegaan om te horen wat er gezegd zou gaan worden.

Om in de fractie te kunnen bespreken welke ongenoegens er onder de bewoners van het Drontermeer spelen en omdat hij zijn oren niet kon geloven wat de heer Boer daar beweerde heeft hij deze opnamen gemaakt.
De avond incluis geluidsopnamen is in de fractie van de Stadspartij besproken. Na het beluisteren van de opname is er in de fractie besloten om deze opname ook ter kennis te brengen van het college.

Onjuiste beweringen fractievoorzitter leefbaar Purmerend staan vast

Merkwaardig vindt de fractievoorzitter van de Stadspartij het dat nu de heer Boer en een selectief deel van zijn aanhang juist over het bestaan van de geluidsopnamen een hoop misbaar maken.

Pluspunt, zo stelt hij, is wel dat de informatie- en communicatievervuiling die door de heer Boer is bedreven vaststaat en niet of nauwelijks wordt aangevochten. Blijkbaar is de tactiek van de heer Boer en selectieve aanhang erop gericht om het maken van de geluidsopnamen te criminaliseren en zo de eventuele bewijzen van tafel te krijgen.

“Ik lees in de media dat er zelfs aangifte bij de politie over het maken van die geluidsopnamen zal worden gedaan. Laat me niet lachen alsof dat serieus moet worden genomen en iets zou veranderen aan de onjuiste informatieverstrekking door de heer Boer en zijn ongeloofwaardige manier van communiceren.
Overigens zal de Stadspartij de bouwplannen aan het Drontermeer op inhoud beoordelen. Het gebeurde zal voor onze beoordeling geen enkele invloed hebben.” Aldus de reactie van Bert Meulenberg.

Algemeen Bestuur artikelen