HomeNieuwsEconomieBedrijventerrein Baanstee-Noord mag in ontwikkeling worden gebracht

Bedrijventerrein Baanstee-Noord mag in ontwikkeling worden gebracht

baansteenoordnee
De gemeente Purmerend kan na jaren van voorbereiding en juridische procedures aan de slag met het nieuwe bedrijvenpark Baanstee-Noord. Woensdag 9 juni deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan. Tegenstanders van het toekomstig bedrijvenpark hadden beroep aangetekend tegen de komst, direct ten noorden van Baanstee-West en Baanstee-Oost. Dat beroep is ongegrond verklaard. Tegelijkertijd is – naast fase 1 – ook fase 2 en 3 van het bestemmingsplan goedgekeurd. Dit betekent dat de gemeente Purmerend kan starten met ontwikkelen van het complete bedrijvenpark Baanstee-Noord.

Baanstee-Noord omvat een oppervlakte van ca. 80 hectare (800.000m2) aan bedrijven uitgeefbare grond. Het toekomstige bedrijvenpark voorziet in een behoefte aan bedrijfsruimte voor de gehele regio Waterland met uiteindelijk zo’n 6.000 arbeidsplaatsen. In het ontwerp is veel aandacht voor architectuur, groenstructuur en diversiteit in bedrijvigheid. In het bestemmingsplan is opgenomen dat op Baanstee-Noord geen plek is voor milieubelastende bedrijven. De gemeente hecht aan duurzaamheid; in aanleg van het park en bouw van de panden, maar ook in bedrijfsvoering. Van ondernemers op het bedrijvenpark wordt verwacht dat zij bereid zijn mee te investeren in parkmanagement om het terrein kwalitatief op niveau te houden.

In de loop der tijd hebben enkele honderden Waterlandse bedrijven bij gemeente Purmerend aangegeven belangstelling te hebben om zich te vestigen op het bedrijvenpark. Wethouder Berent Daan (economische zaken): ‘Ik ben blij dat we nu eindelijk aan de slag kunnen met Baanstee-Noord. Niet alleen voor Purmerend, maar voor de hele regio is het belangrijk dat bedrijven die willen groeien of zich nieuw vestigen bij elkaar komen. Het past in deze tijd om duurzaam en zorgvuldig met ruimte om te gaan en tegelijkertijd als overheid ruimte voor ontwikkeling te bieden.’   

Na deze uitspraak is de eerste stap het bouwrijp maken van het terrein en dat geschikt te maken voor de vestiging van bedrijven. Ondertussen worden gemeentelijke uitgiftekaders vastgesteld en kan gestart worden met de toewijzing en uitgifte van grond aan ondernemers. De verwachting is dat het bouwrijp maken van Baanstee-Noord de rest van 2010 en 2011 in beslag neemt en dat de bouw van bedrijfspanden begin 2012 kan starten.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met team Economie, tel. (0299) 452 591. Kijk ook op www.baansteenoord.nl.  

ZIE OOK:

Bron: gemeente Purmerend

Economie artikelen