HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningBebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

Bebouwen van Westerdraay is geen goed idee volgens omwonenden

DSCF3447
In een brief aan de gemeenteraad hebben de bewoners aan de Westerdraay (Overwheerspolderdijk) hun bezwaren uiteen gezet tegen de bouwplannen aldaar.
De bewoners rondom de Westerdraay, zijn niet tegen het totale bouwvoorstel. Ze zijn wel van mening dat het bebouwen van Westerdraay geen goed idee is. Voorts stellen ze dat het grote risico’s met zich mee zal brengen voor een projectontwikkelaar, 26 Purmerendse gezinnen raken gedupeerd, en, misschien nog wel het belangrijkste, er zal een uniek en waardevol stuk groen uit de stad verdwijnen.
De conclusie van de briefzenders is dat:
  • Woningbouw op het stuk groen Westerdraay niet in het bouwplan thuishoort
  • Woningbouw op de Westerdraay niet in lijn is met het coalitie akkoord, de politieke partijprogramma’s en de visie van de gemeente Purmerend
  • Er worden alleen 10 vrije sector woningen gebouwd. De norm van 30% sociaal, 30% middeldure huur en 40% betaalbare koopwoningen wordt hier dus niet gehanteerd
  • Woningbouw op het stuk groen is niet duurzaam. De Westerdraay is een van de weinige stukken groen in de wijk
  • De Westerdraay is het leefgebied van 10 soorten amfibieën/zoogdieren, 20 insectensoorten en 32 vogelsoorten, waaronder een bijzondere, beschermde diersoort: een ijsvogel
  • Woningbouw op de Westerdraay zal een negatief effect hebben op het milieu en de biodiversiteit
  • De Westerdraay heeft momenteel een bufferfunctie bij hevige buien
  • De enige motivatie van woningbouw op de Westerdraay is een financiële. De opbrengst van de verkoop van het stuk grond zal andere bouwlocaties compenseren.
De volledige brief van de omwonenden Westerdraay is hier te lezen.

foto Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen