Veiligheid
Home Nieuws Veiligheid Balkons en bergingen appartementen complex Le Chateau (Kop van West) onveilig

Balkons en bergingen appartementen complex Le Chateau (Kop van West) onveilig

La Chateau foto Stadspartij

 Begin juli 2019 was het opleverfeest van appartementencomplex Le Chateau aan de Mont Saint Michel. Nu, een jaar later wordt het feest avn toen alsnog ruw verstoord door de recente constatering van onveilige balkons en bergingen.
Verhuurder Intermaris heeft zo snel mogelijk na het bekend worden van de onveilige situatie de bewoners geïnformeerd. Bovendien actie ondernomen om de veiligheid van de bewoners te garanderen.

In een memo aan de gemeenteraad informeert wethouder Hegger de gemeenteraad over de stand van zaken. Het volgende valt erin te lezen.

Een extern bureau heeft geconstateerd dat de aansluiting van de balkons door de inmiddels failliete aannemer slordig is uitgevoerd. De balkons zijn direct na constatering tot verboden gebied voor de bewoners verklaard. Van de 66 appartementen hebben er 60 een balkon. In een aantal onveilig geachte bergingen worden ook stempels aangebracht. Vanaf donderdag 23 juli gaat de aannemer daarmee beginnen.
Intermaris doet er alles aan om het leed voor de bewoners dragelijk te maken. Zo zijn de balkondeuren met tijdelijk stempels met daartussen een houten hek inmiddels weer te openen. Het hek van ongeveer één meter hoog  levert een fysiek belemmering waardoor kinderen en huisdieren zomaar het balkon op kunnen lopen. Van de bewoners wordt verwacht dat zij de instructies van Intermaris opvolgen en de balkons niet betreden.
De bewoners worden door Intermaris van de vorderingen nauwgezet op de hoogte gehouden.
Zorgen over vluchtwegen en ventilatie
Vanuit de bewoners zijn er vragen gerezen over vluchtwegen en ventilatie ten gevolge van de afsluiting van de balkons gesteld. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) heeft wethouder Hegger bevestigd dat de balkons geen voorziening zijn waarover of waarlangs gevlucht wordt. De reguliere vluchtweg is via de hoofdentree van het appartement. Gezien het feit dat de appartementen zijn voorzien van rookmelders (nieuwbouw na 2003) draagt dit eraan bij dat de bewoners in geval van brand vroegtijdig gealarmeerd worden en de mogelijkheid hebben om het appartement te verlaten via de reguliere weg. De afsluiting van de balkons heeft dus geen gevolgen voor de ontvluchting.
Ook kunnen de appartementen nog steeds worden geventileerd. De ventilatie geschiedt deels mechanisch en deels via ventilatieroosters. Het kunnen openen van de balkondeuren dient alleen voor het zogenaamde doorspuien (in korte tijd veel verse lucht aanvoeren).
Door het leegruimen van de balkons worden, met toestemming van Interimaris, planten op de galerij geplaatst. Tijdens deze uitzonderlijke situatie wordt dat toegestaan. Met die beperking, dat een vrije doorgang van ongeveer 1 meter wordt gewaarborgd. Vanuit de brandweereisen is een vrije doorgang van 90 cm verplicht.
Structurele oplossing en rol gemeente
Zowel Intermaris als het college betreuren het feit dat de bewoners van het nieuwbouwcomplex in deze uitermate vervelende situatie terecht zijn gekomen.
De komende tijd wordt door de betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld en bekeken welke structurele voorzieningen er getroffen kunnen worden om de constructieve veiligheid van de balkons te borgen. De toezichthouders bouw van de gemeente zijn hier uiteraard bij betrokken en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Intermaris in gesprek met bewoners
Momenteel wordt door Intermaris in samenspraak met de bewoners en de gemeente bekeken of er voor de bewoners in de nabijheid van de appartementen een alternatieve buitenruimte als alternatief voor de balkons  kan worden gerealiseerd. In een brief aan de bewoners wordt gevraagd om mee te denken over een idee voor een alternatieve buitenruimte.
Denk hierbij aan de ruimte rondom het gebouw. Intermaris vraagt de bewoners om ideeën. Ieder idee wordt serieus bekeken en beoordeeld op de volgende criteria:
  • Is het idee geschikt voor alle huurders in het gebouw?
  • Is het idee duurzaam en langere tijd bruikbaar?
Financiële Compensatie
Intermaris onderzoekt momentele ook en aantal zaken alvorens een financiële compensatie kan worden gegeven. Onderzocht wordt onder andere of de financiële compensatie invloed heeft op de huurtoeslag? Hoelang kan geen gebruik worden gemaakt van het balkon? Welke vorm van compensatie is gepast en wordt op prijs gesteld?

Veiligheid artikelen

De Beuk in Purmerend de centrale vaccinatielocatie voor het coronavaccin voor zorgmedewerkers

Zaanstreek-Waterland start 18 januari 2021 in De Beuk in Purmerend met inenten zorgmedewerkers met het BioNTech/Pfizer-vaccin. Op grond van de vaccinatiestrategie van het Kabinet zijn...

Fietsersbond Waterland presenteert Fietsvisie Purmerend

Met een brief aan de gemeente presenteerde Fietsersbond Waterland zijn visie op het gevoerde gemeentelijke fietsbeleid. Het is een dermate interessante analyse met aanbevelingen dat...

Provincie investeert in veilig verkeersgedrag jongeren

De provincie Noord-Holland stelt in 2021 ruim 1,3 miljoen euro subsidie beschikbaar voor verkeerseducatie. De provincie verwacht dat met voorlichting over verkeersveiligheid aan jongeren, de...

Noord-Holland gaat gezamenlijk de strijd aan tegen drugscriminaliteit

Sinds 1 november geldt er een nieuw Drugsconvenant in Noord-Holland. In het convenant staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie, zodat hennepkwekerijen en...

Lantaarnpalen worden genummerd en zo beter vindbaar als ze stuk zijn

In Purmerend staan vele lantaarnpalen. Defecte lantaarnpalen dragen bij aan een onveilig gevoel op straat en kan op bepaalde locaties ook tot gevaarlijke situaties...

Nederlanders overschatten hun kennis van risico’s digitale en online veiligheid

Het afgelopen jaar steeg het aantal politie-aangiftes van cybercrime met 66%, kregen ondernemers en kennisinstellingen te maken met gijzelsoftware en liep de economische schade...

Vanaf vandaag 21 september met voorrang testen mogelijk voor zorg- en onderwijspersoneel

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanafvandaag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds...

Voorkomen lokale problemen stokt door overvraagde politie

De politie kan problemen in wijken onvoldoende voorkomen doordat te veel van haar wordt gevraagd. Wijkagenten in middelgrote steden en in het landelijk gebied...