HomeNieuwsVerkeer en VervoerBaanstee krijgt nieuwe rotonde

Baanstee krijgt nieuwe rotonde

edisonweg_2009-05_2

Het kruispunt Edisonweg – Schakelweg in bedrijventerrein De Baanstee krijgt nog dit jaar een nieuwe rotonde. De gemeenteraad van Purmerend zal hiervoor op 3 maart a.s. geld voor vrijmaken. Het raadsforum Stedelijke Ontwikkeling en Beheer heeft het voorstel voor een nieuwe rotonde zonder problemen goedgekeurd. De rotonde is een onderdeel van het Programma Wegen en Riolering 2008.  

De rotonde in de Baanstee moet zorgen voor een betere verkeersafwikkeling. In het programma, dat het groot onderhoud en herinrichting van wegen en riolering in Purmerend omschrijft voor het jaar 2008, staat ook beschreven dat de Bloemenbuurt  en de Grassenbuurt in de Gors-Zuid zal worden herbestraat. Indien dit mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van hergebruik van bestratingsmaterialen. In de Kruidenbuurt, die naast de Grassenbuurt ligt, was dit wegens de slechte kwaliteit van de oude stenen niet mogelijk. Verder zullen in de Grassenbuurt de speelvoorzieningen worden opgeknapt waar mogelijk.

In de Johan Wagenaarstraat (Wheermolen) zal de riolering vervangen worden. Daarna zal de straat een 30-km zone worden. Daarnaast zal het parkeerterrein van voetbalvereniging Purmersteijn uitgebreid worden met ongeveer 80 nieuwe parkeerplaatsen. In 2009 wordt de nabijgelegen Van IJsendijkstaat mogelijk eenrichtingsverkeer. 

 IJsendijkstraat2011

Foto: Van IJsendijkstraat 

Verkeer en Vervoer artikelen