HomeNieuwsMilieuAsbestschandaal in Purmerend

Asbestschandaal in Purmerend

asbestgolfplaten
Tijdens de zomer zijn de asbesthoudende golfplaten op het dak van basisscholen De Boemerang en De Ploegschaar vervangen door asbestvrije dakplaten. Maandagochtend 5 september jl. bleken er nog asbestresten in de omgeving rond te zwerven. Paula Kronenburg (ouder en SP-raadslid) trok onmiddellijk aan de bel.

Prompt zijn alle klassen naar huis gestuurd. In de loop van de week werd voor de kinderen een alternatieve leslocatie geregeld. Aanvankelijk ging men er vanuit dat het reinigen binnen een paar dagen zou kunnen worden afgerond. Helaas gaan de schoonmaakwerkzaamheden nog minstens een week duren.

Op vrijdag 9 september jl. is gebleken dat ook in de peuterspeelzaal Pinkeltje asbest is aangetroffen. Op één van de zes kleefmonsters is asbest aangetroffen. De ouders van de kinderen die maandag in de peuterspeelzaal waren, zijn hierover vanmiddag direct geïnformeerd.
Er is ook onderzoek gedaan naar de lucht en er zijn veegmonsters genomen in de lokalen van Pinkeltje. Hiervan was al eerder bekend dat deze schoon waren. Pinkeltje is gedurende de gehele verbouwing in de vakantie gesloten gebleven. Daarom hebben deze resultaten de gemeente verrast. Het duidt op een verdere verspreiding van asbestvezeltjes dan werd gedacht. Uit praktische overwegingen laat de gemeente nu beide lokalen van Pinkeltje reinigen.

Onderzoek
Het college van Burgemeester en Wethouders van Purmerend heeft inmiddels opdracht gegeven om onafhankelijk onderzoek te doen naar de zaak. Een gedetailleerd feitenrelaas moet duidelijk maken wat er is gebeurd en welke acties zijn ondernomen tijdens, voorafgaand en na afloop van de werkzaamheden.

Ook de politie Zaanstreek-Waterland is een onderzoek gestart naar het bedrijf dat de asbesthoudende dakplaten van De Boemerang en De Ploegschaar heeft verwijderd. Het Regionaal Milieuteam trekt ’geruchten na over de manier waarop de werkzaamheden zijn uitgevoerd’. Dat laat de gemeente Purmerend weten in een brief aan buurtbewoners. Vandaar ook dat de politie een dringend beroep doet op diezelfde buurtbewoners met informatie te komen over de gehanteerde werkwijze.

De SP-fractie dringt er bij de andere partijen ook nog op aan dat de raad zelf een onderzoek instelt naar de gang van zaken. De Stadspartij vindt dat overbodig. College en politie doen al onderzoeken. Het accent dient te liggen op een goed en gedegen onderzoek dat snel conclusies en aanbevelingen geeft over wat nu en in de toekomst te doen ter voorkoming van een herhaling. Het heeft er alle schijn van dat de SP er nu in de eerste plaats een politiek mediacircus van wil maken.

Milieu artikelen