HomeNieuwsVerkeer en VervoerArriva krijgt minder subsidiegeld van Stadsregio door stakingen!

Arriva krijgt minder subsidiegeld van Stadsregio door stakingen!

arriva bussen.jpg 

Op vragen van Evan Persijn van de Stadspartij heeft de Stadsregio (voorheen ROA) laten weten dat de ‘Boete Clausule’ niet van toepassing is op "legale, landelijk georganiseerde stakingen".
In het geval van "illegale" stakingen geldt wel de boete clausule.
Wel wordt ‘minderwerk’ ingehouden. Dit houdt in dat het aantal dienstregelinguren dat niet gereden wordt verrekend wordt met het uur tarief dat daarvoor staat en wordt ingehouden van de subsidie die de Stadsregio beschikbaar stelt.
Terwijl de redactie dit schrijft vraagt Roald Helm in het forum (wat rechtstreeks op TV is te zien) aan wethouder Krieger hoe een en ander zit. Deze zegt ook contact te hebben gehad met de Stadsregio en dat alles moet worden doorbetaald. "Een punt om mee te nemen bij een volgende concessie", voegt hij er nog aan toe.
Dat is dus niet overeenkomstig dat wat de Stadsregio woordvoerder aan de Stadspartij heeft laten weten. Zeer merkwaardig dat wethouder Krieger desgevraagd een ander antwoord geeft.

 

De betalingen c.q. subsidies aan Arriva gebeuren op basis van het opbrengsten contract. In dat contract zit een soort van subsidie factor; ook wel de suppletiefactor genoemd.
Stel dat Arriva € 50.000 aan inkomsten heeft iedere dag, met een factor van 0,50 houdt dat in dat Arriva per dag €25.000 subsidie van de Stadsregio krijgt.
Door de stakingen zijn deze inkomsten substantieel lager, dus hoeft de Stadsregio minder uit te keren. Dus samen met het ‘minderwerk’ kan ervan worden uitgaan dat Arriva iedere dag flink wat geld misloopt.
De woordvoerder van de Stadsregio laat ook nog weten dat er vrijwel elke dag contact is met het lokale management van Arriva om te horen of er nog problemen zijn.
De Stadsregio wil heel graag dat de bussen weer gaan rijden, echter tegelijkertijd heeft de Stadsregio  juridisch geen rol in het proces tussen directies en vakbonden.
De keuze om politieke druk uit te oefenen is door de Stadsregio niet opgepakt aangezien andere decentrale overheden dat reeds doen. "Maar nog belangrijker, het is de Rijksoverheid die actie dient uit te voeren",  voegt de woordvoerder eraan toe.

Einde stakingen in zicht 
Het ziet er overigens naar uit dat de stakingen in het streekvervoer op korte termijn worden beëindigd. Bestuurder Janny Koppens van FNV Bondgenoten laat weten dat er op donderdagavond nog een afspraak met de werkgeversorganisatie is. Het FNV hoopt snel een CAO te kunnen afsluiten. Koppens hoopt dat in de late avond of nacht overeenstemming bereikt kan worden over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Te laat om nog een streep te halen door stakingsacties op vrijdag. Vanaf zaterdag gaat in ieder geval de bus in de spits weer rijden. Maar volgens Koppens bestaat er een goede kans dat de bussen vanaf zaterdag weer de hele dag volgens dienstregeling rijden.

Vergoeding reizigers 
Ook hebben de streekvervoerbedrijven voorzichtig laten weten te verwachten dat ze binnenkort bekend kunnen maken dat gedupeerde reizigers de vervoersschade bij hun kunnen verhalen. Er wordt een maximum van € 25,– per dag genoemd om te hanteren en er dienen bewijzen van extra kosten te worden overlegd.

Ruim tienduizend reizigers hebben inmiddels een schadeformulier van  http://www.stopdestaking.nl/ gedownload

Verkeer en Vervoer artikelen