HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAppartementen Wheermolen-West jaar vertraagd

Appartementen Wheermolen-West jaar vertraagd

Meteorenweg2007

De nieuwe appartementen die de komende tijd op de Meteorenweg in de Wheermolen-West zullen worden gebouwd, zijn een jaar vertraagd. Dit meldt het college van B&W na vragen van raadslid Ernst Ankersmit (Stadspartij). Volgens het college zullen de appartementen pas in 2010 opgeleverd worden. Ook de bouw van de Brede School en het Woonzorgcomplex in de Wheermolen zijn vertraagd. Naast de beantwoording door het college van de schriftelijke vragen van de Stadspartij, bezochten op 28 april jl. ook een grote groep raadsleden de locatie.

De oorzaak van de vertraging is onder andere de late oplevering van de nieuwbouwwoningen in Weidevenne. De vertrekkende bewoners van de eerste flat in de Meteorenweg zouden in de Weidevenne komen wonen. Maar omdat de woningen nog niet opgeleverd waren, konden deze mensen hun huis aan de Meteorenweg nog niet uit. Hierdoor kon de eerste flat pas later gesloopt worden. Verder waren er problemen met de zogenoemde ‘afronding van het bestek’ en met de aanbesteding. Bovendien was de tijd tussen sloop en nieuwbouw te krap gepland.

meteorenweg 1.jpgVerder zijn er problemen met de zogenoemde wisselwoningen van de Meteorenwegbewoners. De bewoners die uiteindelijk willen terugkeren naar de Meteorenweg, zullen eerst een tijd in een wisselwoning moeten doorbrengen. Dertien bewoners die eerst in de eerste tot en met de vierde flat woonden, hebben nu een wisselwoning in de vijfde en zesde flat. Als deze mensen wachten op een nieuwbouwwoning in de Wheermolen-West, zullen zij minimaal tot 2010 moeten wachten in hun wisselwoning. Dat is vele malen langer dan de 1,5 jaar die hen eerst beloofd was. Het gaat hier vooral om senioren die graag in het nieuw te bouwen zorgcomplex zouden willen worden gehuisvest. Het college van B&W geeft wel toe dat zij de afgelopen tijd onvoldoende oog heeft gehad voor deze bewoners in een kwetsbare positie.

Bewoners in gesprek met raadsleden
meteorenweg 7.jpgTijdens een bezoek van een groot aantal gemeenteraadsleden op 28 april jl. werd door de bewoners duidelijk gemaakt dat ze zich door woningcorporatie Wherestad aan het lijntje gehouden voelen. Steeds weer beweerde Wherestad dat de andere woningcorporaties in Purmerend niet voor vervangen de woonruimte zouden kunnen zorgen. “Wherestad moet zelf de broek ophouden”, waren de woorden van de directeur van Wherestad Tonnie Oud. Nu is onlangs gebleken dat andere woningcorporaties best bereid waren om bij te springen, ook voor vervangende huisvesting in woon-zorgcomplexen. Mevrouw de Vilder, bewoonster van één van de Meteorenflats liet namens de bewoners weten verbolgen te zijn over deze onwaarheden van Wherestad. “Hadden de bewoners dit eerder geweten, dan waren ze via een andere corporatie al lang aan een geschikte woonruimte geholpen. Nu leven ze in een verloederde en sociaal onveilige leefomgeving”.

De berichten dat sommige mensen een dubbele verhuisvergoeding van 5.000 euro hebben ontvangen, worden door het college verworpen. Bewoners die ervoor hebben gekozen een wisselwoning te bewonen, in afwachting van nieuwbouw in Wheermolen-West, krijgen voor de verhuizing van de wisselwoning naar een definitieve woning een extra vergoeding van 1.000 euro. Volgens het college is dit twee keer gebeurd. Twee gezinnen uit de eerste flat zaten als enige nog in de flat, omdat zij moesten wachten op de wisselwoning in de Weidevenne. Uit veiligheidsoverwegingen hebben zij een extra verhuisvergoeding gekregen om als laatste uit de flat te verhuizen.

Probleemgeval
Namens de bewoners liet mevrouw De Vilder weten dat als je dus maar lang genoeg blijft zitten en een probleemgeval wordt, de verhuiskosten plotseling kunnen verdubbelen. “Wie dus meewerkt aan een voorspoedige verhuizing snijdt zich eigenlijk in de vingers en wordt financieel benadeelt ten opzichte van de ‘zittenblijvers’.” Het college geeft verder aan dat de uitstroom en doorstroom van de bewoners naast de bovengenoemde incidenten voorspoedig verloopt. Een deel van het gesprek met de bewoners ging ook over de veiligheid en de vervuiling in en om de flats. Voormalig bewoner van de Meteorenweg de heer Bonneveld gaf aan dat het er nu wel beter uitziet dan ten tijde dat hij er nog woonde. In de zomer van 2008 trok hij samen met de familie Stubbe nog aan de bel over de situatie. De bewoners lieten weten dat het sinds een aantal maanden rustiger is geworden, maar dat de leefsituatie nog verre van goed is.

meteorenweg 6.jpg“Nog steeds is er last van dealers en junkies. Ook zijn de vernielingen en vervuilingen blijkbaar niet echt te stoppen”, zeggen de bewoners. De beide beveiligers die aanwezig waren vertelden dat ze er alles aan doen om de veiligheid in de hand te houden. Nu is er beveiliging van 18.00 uur tot 24.00 uur. “Overdag is er dus geen beveiliging. Wil je het veiligheidspeil hoger hebben dan nu, dan zal er meer in beveiliging moeten worden geïnvesteerd.” Aansluitend aan het gesprek gingen de raadsleden ter plekke de situatie in ogenschouw nemen. Alle vier de nog overgebleven flats werden van onder tot boven bekeken. Velen toonden zich zichtbaar onder de indruk van de deplorabele omstandigheden. “Hoe pakken we dit als raad nu verder aan?”, was dan ook diverse keren te horen.

Ruimtelijke Ordening artikelen