HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningGemeente reageert op vragen Stadspartij over zorghotel

Gemeente reageert op vragen Stadspartij over zorghotel

zorghotel

De antwoorden die het college van B&W heeft gegeven op vragen van de Stadspartij over het zorghotel dat mogelijk in de Wheermolen komt, hebben zoveel onduidelijkheden opgeleverd, dat de Stadspartij opnieuw een aantal vragen heeft gesteld. Het college van B&W is van plan een zorghotel te bouwen op de plek waar nu wijkcentrum ’t Noot staat, maar in de buurt is veel weerstand tegen de plannen.

Op de vraag waarom het college van plan is zorghotel Zomerdroom te gaan bouwen op deze locatie, kreeg de Stadspartij als antwoord dat oorspronkelijk het plan bestond om aan de Grotenhuysweg, op de plek waar nu het gebouw van Betronic staat, te gaan bouwen. De Stadspartij vroeg zich vervolgens af waarom niet voor de locatie in de Purmer-Noord is gekozen, maar waarom is uitgeweken naar de Wheermolen.

60 appartementen en een zorgplint

“Aanvankelijk was er een locatie voor het zorghotel gevonden aan de Purmerenderweg/ Grotenhuysweg in Purmer-Noord,” zegt de gemeente Purmerend. “Het zorghotel zou daar gecombineerd worden met het project van een ontwikkelaar voor de bouw van 60 seniorenappartementen met op het maaiveldniveau een zorgplint. Aangezien de ontwikkelaar problemen kreeg met het realiseren van dit deel van het project, besloot de initiatiefnemer van het zorghotel de samenwerking te beëindigen. Doordat de ontwikkelaar in een later stadium zijn deel van het project zou realiseren, ontstond voor het zorghotel de ongewenste situatie dat het hotel in een later stadium gedurende een jaar met bouwwerkzaamheden zou worden geconfronteerd voor de 60 seniorenappartementen.”

“Het zorghotel wordt niet aan de Purmerenderweg/Grotenhuysweg gebouwd, omdat het op die locatie met een dubbele bouwstroom zou worden geconfronteerd,” vervolgt de gemeente. “De ontwikkelaar van de 60 seniorenappartementen kon zijn deel van het project niet gelijktijdig met dat van het zorghotel realiseren. Voor het zorghotel, gericht op het bieden van zorg in een aangename en rustige omgeving, was dat ongewenst.”

Parkeren en groen

Ook vroeg de Stadspartij zich af of er, naast ’t Noot en de Grotenhuysweg, ook andere locaties in Purmerend zijn onderzocht om een zorghotel te bouwen. “Voorafgaand aan de locatie van ’t Noot is ook naar andere locaties gekeken,” reageert de gemeente Purmerend. “Deze locaties vielen om verschillende redenen af. Zo wordt in de Kop van West met “Heel Europa” voorzien in een zorgbehoefte. In Wheermolen-West wordt vooral ingezet op het realiseren van woningen. De reden dat voor deze locatie is gekozen, is dat grond en gebouw in het bezit van de gemeente zijn, op korte termijn beschikbaar komt, een maatschappelijke functie in het bestemmingsplan mogelijk is, de nabijheid van het Waterlandziekenhuis en het op een centrale, goed met auto en openbaar vervoer bereikbare plaats in Purmerend is gelegen.”

Door de geringe mogelijkheden om te parkeren bij het zorghotel, zullen veel bezoekers hun auto in de woonwijk gaan parkeren, wat weer parkeerproblemen voor de bewoners veroorzaakt. Daarnaast is de Stadspartij van mening dat er door de vele bouwprojecten in de Wheermolen een zeer versteende wijk ontstaat met weinig groen. De Stadspartij vraagt zich af op welke manier de hoeveelheid groen in de wijk behouden blijft.

Knelpunten oplossen door stadsvernieuwing

In Wheermolen-West is, volgens de gemeente, bewust gekozen om door middel van stadsvernieuwing een aantal knelpunten in de wijk op te lossen. “Met de bouw van nieuwe woningen wordt het woningaanbod verruimd en de woningvariëteit en de kwaliteit aanzienlijk vergroot. Onderdeel van de plannen is de herinrichting van de buitenruimte door middel van groen en water. Zo zal tussen de appartementengebouwen aan het spoor en de urban villa’s aan de Meteorenweg een grote vijver worden aangelegd. Ook bij de andere plannen zal veel aandacht voor de inrichting van het groen zijn. Zo wordt naast het zorghotel een wandelpad in het groen langs het water meegenomen in de plannen. Op deze wijze krijgt het groen een nieuwe gebruiksfunctie voor de wijk. “

Reageer op dit artikel

ZIE OOK:

WM2011-Noot-1

Boven: Locatie ’t Noot in Wheermolen, onder: Locatie Grotenhuysweg in de Purmer-Noord

PN2011-Betronic-1

Foto’s: Stadspartij

Ruimtelijke Ordening artikelen