HomeNieuwsPartij NieuwsAnkersmit nieuwe partijvoorzitter Stadspartij

Ankersmit nieuwe partijvoorzitter Stadspartij

ErnstAnkersmit-2006

De leden van de Stadspartij hebben oud-fractievoorzitter Ernst Ankersmit (foto) unaniem gekozen als nieuwe partijvoorzitter. Ankersmit volgt Simon Slagt op die na zestien jaar afscheid neemt als lid van het partijbestuur van de Stadspartij.

Ankersmit was van 1998 tot 2010 fractievoorzitter. Van 2010 tot 2014 maakte Ankersmit onderdeel uit van het bestuur als plaatsvervangend voorzitter.

Erelidmaatschap Simon Slagt

Simon Slagt werd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 28 mei jl door de leden beloond met het erelidmaatschap van de Stadspartij. Dit vanwege zijn jarenlange verdiensten voor de partij. Naast Slagt trad ook Metehan Hasirci af als bestuurslid. Hasirci was van 2010 tot 2014 penningmeester en raadscommissielid. 19 maart jl. werd Hasirci gekozen als gemeenteraadslid en trad om die reden af als bestuurslid.

Hans Wessels, Johan van Noorden en Evan Persijn waren herkiesbaar als bestuurslid en zijn door de leden herkozen voor een nieuwe periode. Nieuw in het bestuur zijn: Amanda Meijer, Herman Reurts en Marcel Streefkerk. In juni zullen de nieuwe bestuursleden de functies en taken gaan verdelen. Het nieuwe bestuur is gekozen voor de duur van vier jaar, tot de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

ZIE OOK:

Partijnieuws artikelen