HomeNieuwsPartij NieuwsAnkersmit en Hasirci nieuwe bestuursleden Stadspartij

Ankersmit en Hasirci nieuwe bestuursleden Stadspartij

ErnstAnkersmitErnst Ankersmit en Metehan Hasirci zijn woensdag 26 mei door de leden gekozen als nieuwe bestuursleden van de Stadspartij. Zij komen in de plaats van Edwin Beertsen en Guus Jansen die afscheid namen als bestuurslid.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de lokale partij werd Simon Slagt herbenoemd als partijvoorzitter. Johan van Noorden, Evan Persijn en Hans Wessels werden ook door de leden herbenoemd als bestuursleden. Edwin Beertsen gaf al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. aan zijn termijn als penningmeester te willen afmaken en dan te willen stoppen. Guus Jansen was niet herkiesbaar als bestuurslid omdat hij Roald Helm opvolgde als gemeenteraadslid.

Ernst Ankersmit gaf de fractievoorzittershamer over aan Mario Hegger. Ankersmit werd vanwege zijn inzet door de leden benoemd tot Lid van Verdienste van de Stadspartij. Metehan Hasirci is naast bestuurslid ook commissielid in de raadscommissie Algemene Zaken.

8_Metehan_1876

Partijnieuws artikelen