HomeNieuwsVerkeer en VervoerAmsterdams openbaar vervoer opnieuw gegund aan GVB

Amsterdams openbaar vervoer opnieuw gegund aan GVB

lijn16gvb
Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam heeft op 26 augustus  besloten om de nieuwe concessie voor het verrichten van openbaar vervoer in Amsterdam, Diemen en Duivendrecht aan GVB te verlenen. Het concessiebesluit is ondertekend en overhandigd aan GVB.
Dit is de afronding van een procedure die in 2008 is gestart. De Stadsregio stelde als voorwaarde dat GVB een marktconform bod zou uitbrengen.
In de afgelopen twee jaar is er een intensief proces geweest om deze voorwaarde te realiseren. Het eindresultaat van de gunning is een verdere verbetering van het openbaar vervoer tegen een lager subsidiebedrag.

De nieuwe concessie loopt van 2012 tot eind 2017 met een optie tot verlenging van maximaal vier jaar. Voorwaarde voor de onderhandse gunning was dat GVB in 2012 marktconform presteert. Op basis van diverse onderzoeken heeft de Stadsregio het jaarlijkse subsidiebedrag voor deze concessie met € 28 mln per jaar lager vastgesteld. GVB heeft dit met zijn bieding aanvaard. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio zal deze efficiencywinst inzetten ten behoeve van de noodzakelijke investeringen in het openbaar vervoer.

Noodzakelijke investeringen zijn onder andere:
– Aanschaf nieuwe voertuigen voor de bestaande metro en de Noord/Zuidlijn.
– Uitbreiden opstelterreinen en werkplaatsen ivm langere metrovoertuigen
– Beveiligingsysteem voor de bestaande metro en Noord/Zuidlijn

Verbeteringen openbaar vervoer
Na een uitgebreide inspraakronde heeft de Stadsregio in februari 2010 een Programma van Eisen vastgesteld. Daarin staan de eisen waaraan het openbaar vervoer minimaal moet voldoen. In de nieuwe concessie zal de kwaliteit van het openbaar vervoer omhoog gaan. Voorbeelden van verbeteringen zijn:
– Ontsluiting van nieuwe woonwijken.
– Gegarandeerde aansluitingen. Op de belangrijkste overstappunten zijn de aansluitingen gegarandeerd. Het  aansluitende vervoer wacht tot het vertraagde voertuig is gearriveerd, of er komt een extra voertuig.
– Maatregelen voor duurzaamheid. Nieuwe bussen moeten aan de hoogste milieunorm (EEV) voldoen.
– Strengere eisen voor de punctualiteit van vertrektijden.
– Uitbreiding van het nachtnet. Er komen meer verbindingen met de belangrijkste stations. De nachtlijnen rijden voortaan alle nachten van de week elk half uur, dat is nu nog vier nachten per week elk uur.
– Verlenging van de avondspits dienstregeling van 18.30 uur naar 19.00 uur.
– De laatste ritten ’s avonds op de belangrijkste lijnen vertrekken voortaan om 00.30 uur i.p.v. om 12.15. uur.

Het komende jaar worden de afspraken, zoals de nieuwe dienstregeling verder uitgewerkt. De dienstregeling onder de nieuwe afspraken zal op 1 januari 2012 ingaan.

Gevolgen bezuinigingen
Het is nog onbekend in hoeverre de bezuinigingen van een nieuw Kabinet het openbaar vervoer zullen raken. Zodra hier meer over bekend is, moet de Stadsregio bekijken wat hiervan de consequenties zijn voor de nieuwe concessie.

Bron: Persbericht Stadsregio

Verkeer en Vervoer artikelen