HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAlmere ‘geschokt en vol ongeloof’: geen stroom voor nieuwe woningen door netcongestie

Almere ‘geschokt en vol ongeloof’: geen stroom voor nieuwe woningen door netcongestie

Woningbouw in heel MRA gebied kritische factor. Almere incident of structureel? (red.)

Bouwplan Kop van Wagenweg. Uitdaging voor klimaatadaptatie.
Beeld: raadsstukken


In een groot deel van Almere kunnen per direct geen nieuwe woningen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat is het gevolg van de netcongestie: de overbelasting van het elektriciteitsnet, waar sprake van is op veel plekken in Nederland. De gemeente laat weten zich ‘overvallen’ te voelen door dit bericht van de netbeheerders. ‘Dit is rampzalig voor de ontwikkeling van Almere. Komt er niet snel een oplossing, dan komen de woningbouwdoelstellingen, de economische bedrijvigheid en de duurzaamheidsambities in gevaar. Dan komt de ontwikkeling van Almere tot stilstand.’

Nieuwe bedrijven en maatschappelijke voorzieningen in Almere moesten al tot 2029 wachten voor ze kunnen worden aangesloten op elektra. Nieuwbouwwoningen kunnen nu met onmiddellijke ingang niet meer worden aangesloten.

‘Onacceptabel’

‘We zijn geschokt en vol ongeloof’, zegt wethouder Alexander Sprong. ‘Nu ook de woningbouw wordt geraakt, heeft Almere een heel groot probleem. Dit is een onacceptabele situatie, die we zo spoedig mogelijk moeten opschalen richting het Rijk en TenneT. Totdat uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk is gerealiseerd, zijn de aangekondigde ‘onorthodoxe’ maatregelen en nieuwe ‘out-of-the-box’-maatregelen noodzakelijk om de periode tot 2029 zo goed mogelijk te overbruggen.’

De definitieve oplossing van de netcongestie is immers uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk door netbeheerder TenneT. Deze uitbreiding zou in 2029 kunnen worden gerealiseerd.

Woondeal MRA

Almere is na Amsterdam de grootste gemeente in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De komende jaren zijn in Almere veel nieuwbouwwoningen gepland, onder meer als onderdeel van de Woondeal MRA, die de regio met het Rijk heeft gesloten. In de Woondeal is voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet opgenomen als ‘kritische succesfactor’ voor de woningbouwambities in de regio.

Ook in het Verstedelijkingsconcept van het Rijk en de regio is al geconstateerd dat de grote woningbouwopgave in de MRA niet kan worden gerealiseerd zonder noodzakelijke maatregelen voor de energie-infrastructuur door zowel Rijk als regio. De samenwerkende overheden in de MRA hebben hiervoor niet alleen aandacht gevraagd bij de Woondeal MRA, maar ook in het BO MIRT van begin november.

 

Ruimtelijke Ordening artikelen