HomeNieuwsEconomieAlle zondagen zijn koopzondagen. Parkeren tegen verlaagd tarief?

Alle zondagen zijn koopzondagen. Parkeren tegen verlaagd tarief?

koopzondag1
Ten gevolge  van de nieuwe Winkeltijdenverordening, waardoor alle zondagen koopzondagen kunnen zijn, ontstaat in 2014 een nieuwe situatie en moet een afgewogen besluit worden genomen over parkeren op zondag in de binnenstad.

Tot nu toe is er alleen betaald parkeren op traditioneel vastgestelde koopzondagen deze zijn in overleg met de ondernemers in de binnenstad vastgelegd. Op deze “breed gedragen” koopzondagen is ook de gemeentelijke parkeergarage Claxonate geopend.
Het vergunning parkeren voor bewoners is gekoppeld aan de openingstijden van de winkels. Op koopzondag is er dus ook vergunningparkeren.

Winkels alle zondagen open
Sinds kort kunnen de winkels alle zondagen open zijn en is elke zondag dus een koopzondag.
Hoewel de winkeliers nog niet staan te trappelen om alle zondagen hun winkel te openen, is de ontwikkeling hier naar toe niet meer te stoppen. De Stadspartij verwacht dan ook dat er binnenkort meer ondernemers zullen zijn die door openstelling van hun zaak juist op zondag kopers willen en zullen trekken.
De raad heeft dan ook laten weten dat het parkeren op alle koopzondagen in de binnenstad aantrekkelijker moet zijn.

Parkeerscenario’s op zondag.
In een memo heeft het college een aantal scenario’s opgesteld. De opbrengst van het parkeren op de 12 koopzondagen is voor de gemeentekas (na aftrek van kosten) € 58.000. Als het parkeren op zondag gratis zou zijn dan vallen die inkomsten weg en zal dit geld elders ergens uit dienen te worden bekostigd.

Het college heeft onder andere als een alternatief ontwikkeld een verlaagd parkeertarief op alle zondagen. In dit alternatief geldt van 12-17 uur een verlaagd parkeertarief van € 0,50/uur met een maximum dagtarief van € 2,00 . Dit dagtarief komt overeen met het gehanteerde dagtarief op het voormalige “Big Boss” parkeerterrein bij het stadhuis. Bij een gemiddelde bezetting van 40% per jaar levert dit aan inkomsten ongeveer € 50.000 op. Dit komt globaal overeen met de inkomsten op de ‘oude’ koopzondagen.

Aanvullend beleid bij een lager parkeertarief:

  • Handhaving kan door middel van steekproeven worden gedaan.
  • Vergunningparkeren bewoners ook op zondag van 12-17 uur laten gelden.
  • Om bewoners uit de binnenstad tegemoet te komen kan het parkeren op het “Big Boss” terrein gratis worden op zondag zodat hier bewoners met 2e auto en winkelpersoneel gratis kan parkeren.
  • De Claxonate is alleen geopend op de drukke zondagen in de feestmaand december.
  • Bij grote evenementen kan optioneel worden afgesproken dat het parkeren gratis is.

Het college spreekt voor dit alternatief een duidelijke voorkeur uit.
De commissie Stedelijek Ontwikkeling en Beheer wordt donderdag 16 januari gevraagd een mening te geven over de voorgestelde parkeer-scenario’s op zondag.

Economie artikelen