HomeNieuwsEconomieAkkerbouwbedrijf Vollebregt bezocht door fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij

Akkerbouwbedrijf Vollebregt bezocht door fractie Stadspartij-Beemster Polder PartijIn het kader van Beemster bedrijfsbezoek door de fractie van Stadspartij-BPP was dit keer Akkerbedrijf Vollebregt aan de beurt. Dit bedrijf is in 1977 van Zuid-Holland naar de Beemster gekomen na de overname van het huidige akkerbouwbedrijf.
Het was de vader van Sjaak die hier zijn bedrijf voortzette. Nu zijn het nog Sjaak en zijn vrouw Astrid. En twee zonen, Jannes en Sjors, die al klaar staan om dit bedrijf als derde generatie voort te zetten.

Het telen van Spruiten is een hoofdtaak van het bedrijf, dit naast het telen van consumptieaardappelen voor de frieten, tarwe en uien, wat nodig is voor de 4-jarige circulatie van het landgebruik ten gevolge van de spruitenteelt.

Als het bedrijfsbezoek plaatsvindt zijn de spruiten al van het land. Maar met een presentatie en filmpjes kan het gehele proces en de problemen die erbij komen kijken geheel worden gevolgd vanaf de keukentafel. Deze zijn ook op YouTube te bekijken onder de naam Firma Vollebregt Spruitenteelt.

Spruiten vergen zware grond en een gelijkmatige structuur. Gezien de mechanisatie zijn daarvoor ook ruimere percelen gewenst. Spruit is feitelijk een twee-jarige plant. Maar de spruitjes zelf komen op in het eerste jaar. Daarna komt de zaadfase in het tweede jaar. Daar houden de Vollebregts zich niet mee bezig.

De planten zijn tegenwoordig zodanig ontwikkeld dat er van boven tot onder gelijke spruitjes in een keer geoogst kunnen worden. Maar voordat het zover is moeten er eerst wel 30.000 plantjes per hectare, met een plantmachine in rechte lijnen met GPS ondersteund, op de akker worden geplant. De natuur doet dan de rest.

Plaagbeheersing

Droogte, hazen, koolduiven, ganzen en eenden. Die lusten die jonge scheutjes wel en trekken als ze even de kans krijgen meteen de hele plant eruit.  Met vlaggen, knalapparaat, drones en laser wordt getracht deze schade zo klein mogelijk te houden. Ondertussen woedt ook de strijd tegen het onkruid. Dat gebeurt volledig mechanisch met schoffels en een handige manier om tussen de planten de kleine vuiltjes te bedekken met grond, tot dat de spruitenstek het wint en het blad sluit over de akker.

Dan komt met het groeien van de spruit de afgelopen jaren een nieuwe bedreiging tevoorschijn: de aardvlo. Een paar millimeter groot beestje dat gangetjes vreet in de spruit. Deze worden noodgedwongen met een pesticide bestreden. Daarover ontstond met de bezoekers een kleine discussie

Watervlooien

Die discussie leidde tot een sprongetje naar de watervlooi. Die zo zelden zomers in het water nog wordt gezien. Watervlooien komen past tot leven in mei/juni met het stijgen van de watertemperatuur. Watervlooien vormen samen met planktonachtige en planten het bufferend effect om stikstof en met name fosfaat op te nemen bij hun groei. Deze organismen worden door waterbewoners zoals vissen weer opgegeten, die vervolgens door bijvoorbeeld een reiger uit het water worden opgenomen.

Deze kleine organismen staan aan de basis van deze keten en zorgen dus voor het opvangen van wat van nature vrijkomt en nu dus ook wat door menselijke activiteit in het water komt. Maar ze zijn veel gevoeliger voor medicijnresten, hormonen en pesticiden op basis van verstoorders van het zenuwstelsel.

Sjaak gaf aan bij het innemen van water dat hij regelmatig een andere sloot moet kiezen omdat zijn zeef verstopt raakt met watervlooien.
Dat wil Leo Schagen (Stadspartij-BPP raadslid) wel eens zien, want dat zou betekenen dat bespuitingen (wanneer er geen spuitnevel bij de sloot is) veilig op velden kan plaatsvinden zonder in de sloten het waterleven te verstoren. Echter desgevraagd wordt bevestigd dat regelmatig collega’s wel met harde wind toch gaan spuiten. Dat leidde tot de opmerking dat dan eigenlijk gewoon de spuitmachine geblokkeerd zou moeten worden met een beveiliging. Een dergelijke beveiliging is er helaas momenteel niet.

Spruiten eten gezond en bodemverbetering

Dan kom je bij het belangrijkste van de spruitjes het eten ervan door de eeuwen heen.

Het was vroeger een product met een bittere smaak. Maar spruiten zitten wel vol met vitaminen en foliumzuur, magnesium, kalium.  In Amerika worden ze ook na paneren gefrituurd en vormen daar een super food. In Amsterdam heten spruiten ook wel “zeikdotten” genoemd wat geen recht doet aan dit supergezonde product.

Spruiten zijn ook nog eens een goede bodemverbeteraar met veel organische stof, doordat van elke plant van vier kilo drie kilo weer in de bodem terecht komt om te worden verteerd door het bodemleven.
Bij elke oksel van het blad ontstaat een spruit, waar tegenwoordig wel tot 80 spruiten per plant aangroeien en dus net zoveel bladeren. Om de lengtegroei van de vroege soorten te stoppen en de kracht naar de spuitjes te krijgen worden de koppen van de planten met een stok met een plankje geprikt. Gewoon met het handje 30.000 keer per hectare. De overige bewerking is volledig gemechaniseerd tot het met het 16 keer per spruitje fotograferen ervan om op basis daarvan met slimme software te bepalen welk spruitje met een stoot lucht weg geselecteerd wordt.

Afzetgebied van de spruiten is Europa, in een zo kort mogelijke lijn naar de consument.

En zo volgde nog een vervolg op de rondleiding waarin de aardappelen centraal stonden. Te veel om allemaal op te schrijven. Een ervaring van betekenis om dit te mogen beleven en te leren wat er tegenwoordig op een boerenerf plaatsvindt.

De fractieleden bedankten de familie Vollebregt en gingen daarna regelrecht af op de maaltijd met spruitjes met spekkies. Voor zover het die avond thuis op het menu stond uiteraard.

Economie artikelen