HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAfwatering Klein Where functioneert onvoldoende, STADSPARTIJ stelt hierover vragen

Afwatering Klein Where functioneert onvoldoende, STADSPARTIJ stelt hierover vragen

Foto Stadspartij

Bewoners van de nieuwe buurt Klein Where in Wheermolen hebben al enige jaren veel last van een niet goed functioneerde afwatering. Dat het systeem onvoldoende functioneert wordt ook door bouwer BAM toegegeven.

Op Regio Purmerend en RTV Purmerend wordt de overlast en het leed van de bewoners met de wateroverlast uit de doeken gedaan.

Naar aanleiding van deze situatie heeft Helana Aslander van de STADSPARTIJ vragen gesteld aan het college.

De vragen luiden aldus

Gelezen de berichten op Regio Purmerend en RTV Purmerend kampen de bewoners van Klein Where al enige tijd met wateroverlast vanwege een ondeugdelijke afwatering.

  1. Is het college bekend met deze problematiek. En zo ja sinds wanneer?

  2. Zou het college kunnen aangeven wat de oorzaak is van de wateroverlast?

  3. Aangegeven wordt dat de BAM bekend is met het probleem en de fout in het ontwerp toegeeft. Zo geven zij aan dat het “nieuwe systeem dat is ingezet onvoldoende functioneert”. Vraag aan het college of het bovenstaande klopt en kunt u toelichten welke fout is gemaakt in het ontwerp en op welke manier deze is te herstellen?

  4. Kunt u aangeven welke acties de BAM heeft ingezet om de problemen op te lossen?

  5. Kunt u aangeven of de gemeente deze bouwfout in een eerder stadium had kunnen signaleren (in de ontwerp/vergunning fase of tijdens het toezicht op de aanleg/bouw). Graag motiveren.

  6. Was de gemeente op de hoogte van het afwateringsontwerp en heeft de gemeente hiermee ingestemd?

  7. Is er in deze ook een toestemmingsvereiste nodig van het HHNK (Hoogheemraadschap red.)? en zo ja hebben deze ingestemd met het ontwerp?

  8. Welke actie onderneemt de gemeente om de problemen voor de bewoners op te lossen?

  9. Is het mogelijk dat de gemeente geheel of gedeeltelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor het herstel en degeleden schade?

  10. Binnen welke termijn verwacht u dat de problemen voor de bewoners zijn opgelost en de afwatering in Klein Where naar behoren functioneert?

Ruimtelijke Ordening artikelen