HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in "Stationsgebied en Waterlandlaan

Aanwijzing Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in “Stationsgebied en Waterlandlaan

stationsgebied
Groter beeld
In verband de ontwikkeling van het gebied “Stationsgebied en Waterlandlaan Deelgebied 1” heeft het college bij besluit d.d. 7 juni 2019 een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op de percelen die zijn gelegen ten noord westen van de Waterlandlaan, tussen de spoorlijn, de Purmerweg, de Zeevangstraat, de llpendamstraat en de Katwoudestraat.
De gemeente is bezig met de ontwikkeling van de Visie Stationsgebied en Waterlandlaan Purmerend. Daarin wordt voorzien in de omvorming van het gebied met hoofdzakelijk kantoren naar een hogere bebouwingsdichtheid met hoogbouw en het toevoegen van met name de functie wonen.
Bouw 1000 woningen

Het gebied rondom het station en de Waterlandlaan wordt ontwikkeld als een hoogstedelijk woon- en werkgebied. Het is de bedoeling om hier ongeveer 1.000 woningen te bouwen, vooral appartementen. Het Stationsgebied is interessant voor jong en oud om te wonen. Centraal in de stad, dicht bij voorzieningen en straks goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Duurzame woon- en werkwijk
We willen niet alleen maar stenen gebouwen, ook veel groen. Het is straks een levendige en duurzame woon- en werkomgeving. De Waterlandlaan speelt hierbij een belangrijk rol. Het is een verbindingsroute die wordt getransformeerd naar een groene stadsstraat met meer ruimte voor fiets en voetganger, waar het prettig aan wonen en verblijven is.
Voorkomen ongewenste transacties

De gemeente wenst de regie op deze ontwikkeling te behouden, en wenst ongewenste transacties en speculatie tegen te gaan. Het gemeentelijk voorkeursrecht geeft de gemeente het recht van eerste koop met betrekking tot de percelen, waarop het recht is gevestigd. Het voorlopig gevestigde voorkeursrecht dient binnen drie maanden door de raad te worden bestendigd.

Vanavond (5 september 2019) zal de raad hierover besluiten.

Ruimtelijke Ordening artikelen