HomeNieuwsRuimtelijke OrdeningAantal inwoners MRA gestegen in 2022, groei in 29 van de 30...

Aantal inwoners MRA gestegen in 2022, groei in 29 van de 30 gemeenten

Purmerend groeit van 92.250 in 2021 naar 93.993 inwoners in 2022

Makadomensen
Foto Stadspartij-BPP


Het aantal inwoners van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is in 2022 verder gegroeid. In totaal kwamen er bijna 45.000 inwoners bij, waarmee de 30 gemeenten in de MRA nu zo’n 2,6 miljoen inwoners huisvesten. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022.

Het aantal inwoners van de MRA steeg in 2022 van 2.538.922 naar 2.583.545 inwoners. Alleen in de gemeente Uitgeest daalde het aantal inwoners vorig jaar licht, in alle andere MRA-gemeenten was sprake van bevolkingsgroei. In absolute aantallen groeiden Amsterdam en Almere het sterkst, relatief gezien was de grootste groei in Diemen en Gooise Meren.

Amsterdam kreeg er ruim 17.500 inwoners bij, een groei van 19,9 per 1.000 inwoners. In Almere gaat het om een groei van 4.662 inwoners (21,4 per 1.000). Diemen zag het aantal inwoners toenemen met 1.111 (34,9 per 1.000) en Gooise Meren groeide met 1.530 inwoners (26 per 1.000). De gemeente Diemen hoort bij de relatief sterkst groeiende gemeenten van het land.

Toegenomen immigratie

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten nam het aantal inwoners vorig jaar toe, constateert het CBS. Dit kwam volgens de onderzoekers vooral door de toegenomen immigratie, onder meer van Oekraïners. In slechts 9 van de 344 gemeenten daalde het aantal inwoners en dat was fors minder dan in voorgaande jaren. Zo was in 2020 nog sprake van bevolkingskrimp in 61 gemeenten, voornamelijk aan de randen van het land.

Zonder buitenlandse migratie zouden aanzienlijk meer gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp. Door de vergrijzing neemt het aantal gemeenten toe waar meer mensen overlijden dan er worden geboren. Gemeenten waar nog altijd meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden, liggen voornamelijk in de Randstad en Flevoland.

Relatief sterke bevolkingsgroei in MRA

Net als een jaar eerder was Flevoland in 2022 de provincie met de sterkste bevolkingsgroei, opnieuw gevolgd door Noord-Holland. In Flevoland kwamen er ruim 22 mensen bij per 1.000 inwoners, in Noord-Holland 16 per 1.000.

De bevolkingsgroei was in 2022 relatief sterk in de grote gemeenten, net als in 2021. Van de tien grootste gemeenten groeiden er acht sterker dan het landelijk gemiddelde van 13 per 1.000 inwoners. In de MRA steeg het aantal inwoners in 18 gemeenten harder dan het landelijk gemiddelde. Voor de MRA als geheel was de gemiddelde bevolkingsgroei in 2022 14,2 per 1.000 inwoners.

Ruimtelijke Ordening artikelen